onsdag 5 december 2007

medundersåte

Vad är då en medundersåte?
Begreppet uppkom i början av 1700-talet under det karolinska enväldet tid då alla undersåtars likhet kom att förespråkas alltmer. Idealet fanns kvar även under frihetstiden men kom i konflikt med adelns starkare ställning efter enväldets slut.

Allmogens försök att stärka kungamakten under 1700-talet var ett led i en medveten politik för att utjämna bördorna genom att tvinga adeln att bära ett större ekonomiskt ansvar för statens finanser. Bönderna såg sig som medundersåtar som hade samma rätt som adelsmännen att delta i svensk politik. Detta försök sågs inom makteliten som en sorts "politisk sjuka" som skulle bekämpas. Det starka stödet för kungamakten möjliggjorde dock senare det gustavianska enväldet, som dock inte var ett riktigt envälde på samma sätt som det karolinska. Gustav III kom att bli en ständig nagel i ögat på svenska aristokrater som tagit till sig idéerna från den franska revolutionen där makteliten hade störtat och mördat kungen. De adliga i Sverige mördade därför kung Gustav i hopp om att kunna stärka sin egen makt. Försöket misslyckades dock delvis eftersom Gustav IV Adolf kunde efterträda sin far.

Detta var kort om den historiska bakgrunden. Skälen till att jag föredrar att kalla mig medundersåte framför medborgare är att jag varken bor i en stad eller tillhör den politiska högern, vilket är två områden som man kan förknippa ordet borgare med.