lördag 14 juni 2008

Konstitution och monarki

Det har i FN uttryckts kritik mot att Storbritannien saknar en skriftlig konstitution, något som antyds strida mot de mänskliga rättigheterna. Det hela påminner om debatten i Sverige där det ställs krav på att avskaffa riksdagens makt till förmån för en författningsdomstol.

Sri Lanka ville även att en brittisk skriven konstitution skulle vara republikansk. Jag betvivlar dock att det är avsaknaden av en skriftlig konstitution som får alla vuxna britter att betala 62 pence om året till monarkin. Här måste ställas frågan om huruvida alla vuxna britter verkligen betalar lika mycket i skatt oberoende av inkomst och förmögenhet. Å andra sidan brukar man hävda samma sak i Sverige, att alla svenskar skulle betala samma summa i skatt till monarkin. Jag har inga större kunskaper i hur den svenska beskattningen ser ut, än mindre i Storbritannien. Jag betvivlar dock att dessa vanligt förekommande uppgifter är sanna.