torsdag 31 juli 2008

Republikanska kännetecken

Här listar och kommenterar jag några av de saker som brukar känneteckna republikaner (eller jakobiner som jag också brukar kalla dem).

  1. Lögner är naturligtvis jakobinernas främsta vapen där de utnyttjar den utbredda historielösheten till max. Den främsta lögnen är naturligtvis att monarkin skulle vara odemokratisk då kungen inte är vald. Förutom att påståendet är ytterst märkligt då en kung lika gärna kan vara vald (liksom en republikansk statschef kan ha ärvt sin titel) så skulle det innebära att domstolarna och regeringen också är odemokratiska eftersom domarna och ministrarna liksom kungen inte är direktvalda av folket.
  2. Kronologisk imperialism använder jag här på ett vardagligt sätt för att benämna den nedvärderande syn som republikaner har på historien. Medeltiden hit och istiden dit verkar vara de främsta argument som jakobinerna har. Tur att vi inte lever på 1930-talet då jakobinerna under sina mest kända ledare Hitler och Stalin gjorde upp med det de tyckte var medeltida och "istida" (varför republikanerna anser att istiden var särskilt monarkistisk kan jag för mitt liv inte begripa).
  3. Feodalism innebär inskränkningar av kungamakten så republikanismen är verkligen klockrent feodal till sin natur. Angående att republikaner brukar kalla monarkin för feodal, se de två ovanstående punkterna på listan.
  4. Förolämpningar tas givetvis ofta till då det inte finns några sakargument som republikaner kan stödja sig på. Exempel i mängder finns i kommentarerna till den här artikeln. Ibland undrar jag om jag inte är väl hård mot republikanerna, men så läser jag intellektuella inlägg där monarkister kallas rövslickare och vår Landsfader förlöjligas. Den harm jag känner när jakobinerna förolämpar min kung är densamma som jag skulle känna om någon skulle förolämpa min pappa (som liksom kungen är dyslektiker) eller min hund.

fredag 25 juli 2008

Författningsdomstol i arbete

För de som vill ha en författningsdomstol i Sverige så kan det vara värt att se vad dessa sysslar med. I Turkiet är författningsdomstolen på god väg att förbjuda det folkvalda regeringspartiet. Ett klockrent exempel på domstolarnas makt över politiken. Något liknande hoppas jag innerligt att vi slipper få i vårt rike.

fredag 18 juli 2008

Ursäktandets ideologi

Så är det återigen dags att be om ursäkt för vad som hänt i det förflutna. Den här gången är det lutheraner som vill be om ursäkt för vad andra (nämligen de första lutheranerna) har tyckt och gjort. Detta fullständigt meningslösa fenomen har på senare tid blivit alltmer vanligt, man kan fråga sig vad det skulle vara bra för.

Det är den Lutherska världsfederationen (LWF) som nu vill be om ursäkt för Luther och Melanchton, detta trots att LWF knappast har någonting gemensamt med den teologi som de båda reformatorerna utarbetade.

Den kronologiska imperialismen fortsätter sitt segertåg, denna gång i ekumenikens namn. Att personer som inte har någonting att göra med det historiska händelseförloppet ber om ursäkt för det är i sig absurt och ännu konstigare blir det när de man ber om ursäkt för inte ansåg sig begått något fel.

Värderingar ändras med tiden vilket gör antalet saker man kan hitta på att be om ursäkt för är obegränsat. För att få ett bredare perspektiv kan man ju sätta sig in i vad personer i förgången tid skulle anse om det som sker i nutiden. Luther och Melanchton skulle säkert tyckt att det istället skulle vara LWF som skulle be om ursäkt för att man vanhelgat den rätta läran genom att i den föra in kätteri.
torsdag 17 juli 2008

Den franska republiken och Gustav III

Många vedervärdigheter har begåtts av de franska republikanerna, en del finns listat här. Efter att ha mördat sin egen kung så fortsatte de osanna fransmännen med uppmaningar om att mörda alla kungar, vilket den svenska adeln naturligtvis såg till att göra. Den svenska eliten har alltid tagit till sig utländska åsikter rakt av oavsett hur absurda de är i en svensk kontext, så är det än idag. Här är i alla fall en samtida folklig kommentar om mordet på Gustav III:

Konung Gustav III:s mord
Denna visa upptecknades vid 1800-talets början i Kisa, Östergötland

Kung Gustav försvann,
och död är väl han.
Välsignad hans lekamen den kalla.
Och änglarna i himmelen de fröjdas åt hans själ
och vänta uppå konungen alla.
I haven det väl hört?
De adeliga mördade Kung Gustav.

Ock Anckarström försvann
och död är väl han.
Förbannad hans lekamen den kalla.
Och djävlarna i helvetet de fröjdas åt hans själ
och vänta uppå adelsmännen alla
I haven väl hört?
De adeliga mördade Kung Gustav.

Monarkidebatten i Nepal

Nepal har blivit en republik, även om det finns de som ifrågasätter det odemokratiska sätt det skett på. Som vanligt så har republikanerna inte angett några egentliga skäl som stöd för att avskaffa monarkin; att Gyanendra skulle ha varit en dålig kung är ingen giltig anledning. Det hade gått bra att avsätta Gyanendra så att kronprinsen hade blivit kung istället. Det skulle bli ett enormt växlande mellan monarki och republik om man ändrade statsskick varje gång en statschef misskötte sig.

Det utlovas från den nya nepalesiska regeringen att hinduismen inte kommer att kränkas (försäkringarna anses väl behövas då det sitter kommunister i regeringen). Problemet är dock att monarkin i Nepal är sammanlänkad med hinduismen och ett avskaffande av monarkin är en mycket allvarlig kränkning av det religiösa livet i Nepal.

söndag 6 juli 2008

Republikanska papegojor

Nu vill republikanerna debattera monarkin igen. Att debattera mot republikaner är bland det svåraste som finns eftersom deras argument mot monarkin sällan har något med monarkin att göra. När man slår undan ett republikanskt argument så svarar republikaner vanligtvis med att upprepa samma argument en gång till. Försvararna av monarkin är ofta inte ett dugg bättre, och debatten i Almedalen kommer med all sannolikhet att bestå av ett gäng papegojor som imiterar varandra.

lördag 5 juli 2008

Divide et impera

EU-nationalisterna fortsätter med sina försök att försvaga den svenska staten. Nu skall länen som alltsedan 1600-talet har till uppgift att fungera som medlare mellan folket och staten avskaffas och ersättas av reioner. Länen bygger liksom stiftsindelningen på de gamla landskapen så den nya ordningen går inte bara emot 1600-talets indelningar utan även de indelningar av riket som redan existerade vid tillkomsten av de första skriftliga källorna. Länen kallas "en samhällsorganisation som är anpassad till 1600- talet" - välorganiserat och flexibelt med andra ord, men det uppfattas tydligen som ett hot mot försöken att ge EU möjlighet till att fritt förfördela utvalda delar av riket utan att behöva gå genom den svenska staten.