lördag 16 augusti 2008

FRA, OS och kronologisk imperialism

IOK har tagit ifrån Ara Abrahamian hans brons. Fast egentligen har ju Ara redan lämnat ifrån sig bronset som han inte ville ha, så det är egentligen Sverige som har blivit bestulna från bronset. Antagligen för att vi stött Ara Abrahamian i sin kamp mot osportsligheten. Jag skrev tidigare att det var tråkigt att förstöra medaljutdelningen, men efter IOK:s agerande så har jag nu ändrat mig. Det visade att det var den bästa formen för protest som tänkas kan.

Det är inte första gången IOK tar ifrån Sverige medaljer, hästsport och boxning är de jag har i minnet. Kanske finns det fler fall också? Det jag såg när jag gick in på IOK:s hemsida var dock helt nytt för mig: I medaljligan för OS 1912 står USA på första plats och Sverige är bara tvåa! Det ansågs som en enorm framgång på sin tid att Sverige vann poängligan på hemmaplan, men nu ger IOK sken av att det aldrig hände. De menar antagligen att nutida regler ska gälla men i det här fallet är det bara löjligt. Om inte andra så är IOK bevisligen kronologiska imperialister.

Var kommer då FRA-debatten in i bilden? Egentligen så är det en icke-fråga för mig, men jag tänkte att FRA åtminstone kan få chansen att göra någon nytta genom att leta upp bevis på korruption eller dylikt hos Fila och IOK.

torsdag 14 augusti 2008

Korset står tecknat på fanan

När jag först hörde talas om detta så trodde jag att det bara var ett dåligt skämt. Korset är mycket riktigt kristendomens mest framträdande symbol och att den återfinns på den svenska flaggan är ett tydligt bevis på att Sverige är ett kristet land. Det finns inget som hindrar någon att stanna kvar under korsets skugga (utom tydligen prästlönen).

Märkligt nog så har det funnits mängder av mångkulturella samhällen genom historien som inte haft samma problem med korset som dagens präster i Svenska kyrkan. Toleransen gentemot korset var vanligen större hos muslimska härskare under medeltidens och den tidigmoderna tidens religionskrig än den är i dagens Sverige. Bakom allt tal om mångkultur, religionsfrihet och tolerans döljer sig alltså prästerskapets försök att förgöra den religion de själva valt att tjäna och lovat att sprida. Hyckleriet är lika stort som intoleransen. Naturligtvis kan man undra varför prästerna agerar som de gör. När jag på senare år läst religionsvetenskap på universitetet så har jag talat med många personer som studerar till präster. Det visar sig att de flesta inte ens tror att det existerar någon Gud, de är endast intresserade av någon form av socialtjänst. Kanske gäller detta även de som redan är präster?

Vad ska egentligen en ateist med en särskild begravningsplats till egentligen? Som odöpt kan jag nöja mig med att begravas på gräsmattan där mina husdjur är lagda i jord. Saknar man en gräsmatta så är väl det enklaste att dela upp kroppen och lägga den i soptunnan.

Påståendet om att kyrkan och staten skulle skiljts åt återfinns också i artikeln. Politiker har dock aldrig haft så mycket att säga till om i kyrkan som idag och det har alltid funnits olika åsikter om hur uppdelningen mellan världsligt och andligt ska se ut. Statskyrkan påstås oftast ha skapats av Gustav I, exakt när är dock oklart. Populärast verkar de förändringar som gjordes under 1530-talet vara, de flesta av dessa varade dock endast några få år. En bestående förändring var däremot när biskoparna förlorade sin plats i riksrådet och därmed sin möjlighet att direkt medverka i rikets styrelse. Så om vi vill återinföra statskyrkan måste vi alltså först ge biskoparna regeringsposter och sedan ta ifrån dem dessa för att få en statskyrka.


OS-brottningen

Ara Abrahamian förlorade semifinalen på ett märkligt domslut. Intressant nog så stannade det inte vid detta utan bråket har bara fortsatt. Visst är det på många sätt tråkigt att behöva förstöra medaljutdelningen men där har Fila sig själva att skylla. Jag tycker det är positivt att man vågar säga ifrån när de anser sig missbehandlade. Det mest beklagliga med svenskarnas protester är inte det symboliska uppträdandet vid prisceremonin utan alla nedvärderande kommentarer om andra nationaliteter; om det inte är italienska mafioso så är det rika ryssar eller fattiga rumäner som ligger bakom korruption och domarskandal. Pelle Svensson för dock sin tes på ett mycket intressant sätt. I sitt exemplifierande av hur illa det står till inom brottningen låter han nämligen kungen vara mittpunkten i resonemanget. Genom att använda sig av kungen så får Pelle Svensson en särskild tyngd i sina argument som inte hade varit fallet om någon annan person hade omnämnts. Så kan man alltså använda sig av den svenska monarkin, det är tråkigt att inte fler liksom Pelle Svensson ser fördelarna.

onsdag 13 augusti 2008

Befria Victoria?

Det verkar som om DN anser det vara en mänsklig rättighet att vara medlem av det svenska kungahuset. Man påstår att Victoria inte får gifta sig med vem hon vill och att hon inte heller har religionsfrihet. Det är dock bara så länge hon är arvinge till den svenska tronen som detta gäller. Ingenting hindrar henne från att avsäga sig sin plikt och då har hon precis samma rättigheter som alla andra. DN verkar också upprörda över att kungen inte kan åtalas och påstår att monarkin är en rest från ett fördemokratiskt samhälle. Något som för övrigt även gäller riksdagen, hjulet och rättsväsendet. Om vi anordnade folkomröstningar (rent praktiskt via internet) för att avgöra alla rättsfall istället för att låta några odemokratiskt utsedda jurister fälla dom så vore det inga problem att också rösta om kungens högst eventuella lagstridiga aktiviteter. Vilka ämbeten som är odemokratiska verkar dock vara helt godtyckligt utsedda av DN.

Bolagisering eller reduktion?

Kungahuset har väl i den senaste grundlagen redan sålts ut duktigt av republikanerna och de så kallade monarkivänliga politikerna. Först gör man monarkin så meningslös som möjligt för att sedan föra fram argumentet att monarkin bör avskaffas eftersom den är meningslös. Typiskt republikaner att aldrig våga framföra sina åsikter direkt utan gömma sig bakom lögner och politiskt rävspel. Varför inte sälja ut riksdagen också i sådana fall? En annan idé är att det ska vara möjligt att sälja sin röst i riksdagsvalet, det finns ju ändå inga monarkister att rösta på. Sedan kan man ersätta dörröppningar med diskmedel när man ändå håller på.

Var kommer alla dessa idéer om att sälja ut det som tillhör folket egentligen? Klart är att både vänstern och högern står bakom försnillandet. Vi skulle behöva en ny reduktion för att återföra det som politikerna har sålt ut för egen vinnings skull!

fredag 8 augusti 2008

Republikansk rättvisa

En grupp brittiska parlamentsledamöter vill inte svära trohetsed till sin monark. Alternativet är som vanligt en nationalistisk konstruktion där man istället ska svära trohet mot nationen. Samt sina väljare. Vilket, om man bortser från att väljarna är hemliga och man således inte vet vem man svär eden till, innebär att parlamentsledamöterna inte kommer att ha svurit trohet till samma personer. Så istället för att svära trohet till en känd person så ska man dels svära trohet till ett abstrakt begrepp, dels till helt okända personer. En av initiativtagarna motiverade det hela så här: "Taking the oath to an
unelected person is a nonsense." Förutom att väljarna inte heller är valda så är nationen vare sig en person eller för den delen vald.

Den omvända situationen skulle aldrig accepteras, om säg en fransk parlamentsledamot vägrade att godkänna den franska konstitutionen och istället ville svära trohet till den franske tronpredendenten. Som vanligt så ska det som gäller monarkister dock inte gälla republikaner; om en kung är dålig så ska monarkin avskaffas medan om en president är dålig, som exempelvis Hitler, Saddam Hussein eller Augusto Pinochet så ska republiken inte alls avskaffa till förmån för monarki. Hyckleriet är hisnande.