torsdag 26 mars 2009

Passande sång om IPRED-"lagen"

DN påstår att Ipredlagen "träder i kraft" om en vecka. Som vanligt bryr sig få om att monarkins fundamentallagar sätts ur spel. Vi är dock inte de första som får sina rättigheter och egendom fråntagna; här är ett ytterst passande exempel från 1600-talets England:

We have a King, and yet no King,
For he hath lost his power;
For 'gainst his will his subjects are
Imprison'd in the Tower.

We had some laws (but now no laws)
By which he held his crown;
And we had estates and liberties,
But now they're voted down.

We had religion, but of late
That's beaten down with clubs;
Whilst that profaneness authorized
Is belched forth in tubs.

We were free subjects born, but now
We are by force made slaves,
By some whom we did count our friends,
But in the end proved knaves.

And now to such a grievous height
Are our misfortunes grown,
That our estates are took away
By tricks before ne'er known.

For there are agents sent abroad
Most humbly for to crave
Our alms; but if they are denied,
And of us nothing have,

Then by a vote EX TEMPORE
We are to prison sent,
Mark'd with the name of enemy,
To King and Parliament:

And during our imprisonment,
Their lawless bulls do plunder
A license to their soldiers,
Our houses for to plunder.

And if their hounds do chance to smell
A man whose fortunes are
Of some account, whose purse is full,
Which now is somewhat rare;

A MONSTER now, DELINQUENT term'd,
He is declared to be,
And that his lands, as well as goods,
Sequester'd ought to be.

As if our prisons were too good,
He is to Yarmouth sent,
By virtue of a warrant from
The King and Parliament.

Thus in our royal sovereign's name,
And eke his power infused,
And by the virtue of the same,
He and all his abused.

For by this means his castles now
Are in the power of those
Who treach'rously, with might and main,
Do strive him to depose.

Arise, therefore, brave British men,
Fight for your King and State,
Against those trait'rous men that strive
This realm to ruinate.

onsdag 4 mars 2009

Rädsla och anakronism

Republikanerna påvisar en märklig rädsla mot allt som är annorlunda. Monarkin anses vara " besynnerlig" enligt DN, vad de jämför med framgår dock inte. Huvudproblemet verkar bestå i att DN inte kan skilja mellan monarkin som institution och mänskliga individer. Med en sådan världsåskådning så misstänker jag att det mesta blir ytterst besynnerligt...

Republikanerna går i GP ännu längre i sammanblandandet av institution och individ och lägger som vanligt till ett vagnslast av anakronism. Det verkar som om republikanerna tror att monarkin är ett medeltida system, menvem som helst kan, genom att öppna ett lexikon, se att monarkin har funnits alltsedan de första staternas uppkomst. Som vanligt gör republikanerna ingen skillnad mellan politiskt förtroendevalda och kompetensbesatta arbeten. En riksdagsman har med republikanernas synsätt blivit tillsatt på exakt samma sätt som en domare. Märkligt nog brukar det inte anses önskvärt med politiskt tillsatta domare i andra fall men det är det minst konstiga med republikanernas resonemang. Eftersom de gör två olika tillsättningsformer till en så kan de naturligtvis inte begripa att det kan finnas ytterligare tillsättningsformer. Att deras förenkling redan från början är absurd bekymrar dock inte republikanerna. 

tisdag 3 mars 2009

Europeiseringen fortsätter

En republikansk logga har anskaffats för det "svenska" EU-ordförandeskapet. Förklaringen lyder: "Det ska visa att det är en EU-agenda vi driver. Sverige har gått från att se det ur ett strikt svenskt perspektiv till ett mera europeiskt. Vi har ambitionen att tillhöra Europas kärna". Så något svenskt ordförandeskap är det alltså inte tal om, utan det är européer som kommer att besluta om EU:s bästa och inte svenskar som ska se till Sveriges bästa.

Allt som är svenskt skall alltså stöpas och bli europeiskt istället. Även det svenska landskapet vilket visas i exemplet med de svenska hagarna som inte är tillräckligt europeiska. Om man vill så kan man skriva under en protestlista mot detta.