torsdag 30 december 2010

Konungariket Sikkim

För närvarande ockuperar Indien Konungariket Sikkim vilket tyvärr inte får lika stor uppmärksamhet som den kinesiska ockupationen av Tibet. I den folkomröstning som gjorde Sikkim till en del av Indien 1975 röstade tydligen 97% till förmån för att bli en del av Indien och därmed avskaffa sin monarki. Detta i ett land som gränsar till Nepal, Tibet och Bhutan som alla är monarkier som kämpar hårt för att bevara sin självständighet, även om Nepal för tillfället har tagits över av terrorister. Det hela påminner om presidentvalen i Syrien som också brukar sluta i att 97% av de som röstar stödjer president Bashar al-Assad. Norrköpings tidningar skrev den 29/5 2007 "Endast partier som är kopplade till det regerande Baathpartiet tillåts existera i al-Assads Syrien. Den verkliga oppositionen är mycket hårt hållen, dess ledare grips och tillåts inte ställa upp i val." Man får onekligen intrycket att folkomröstningar som stödjer republiker är riggade, republikanernas respekt för demokratin som de påstår sig företräda lyser med sin frånvaro.


onsdag 29 december 2010

Tre monarkistiska citat

Här följer några av mina favoritcitat, hämtade från Monarchist Manifesto, som handlar om monarki:

Det första citatet är av neomartyr Vladimir som var metropolit av Kiev och mördades av ryska republikaner 1918.

"A priest who is not a monarchist is not worthy to stand at the altar table. The priest who is a republican is always a man of poor faith. God himself anoints the monarch to be head of the kingdom, while the president is elected by the pride of the  people. The king stays in power by implementing God’s commandments, while the president does so by pleasing those who rule. The king brings his faithful subjects to God, while the president takes them away from God."

  


Det andra citatet är från Association Papers i London 1793.

"They tell us that all Kings are bad; that God never made a King; and that all Kings are very expensive. But, that all Kings are bad cannot be true: because God himself is one of them; he calls himself King of Kings; which not only shows us he is a King, but he has other Kings under him: he is never called King of Republics. The Scripture calls Kings, the Lord’s Anointed; but who ever heard of an anointed Republic?"

 


Det tredje citatet är från ingen mindre än C. S. Lewis som var teolog och författare till de kända böckerna om Narnia.

"Monarchy can easily be debunked, but watch the faces, mark well the debunkers. These are the men whose taproot in Eden has been cut: whom no rumour of the polyphony, the dance, can reach - men to whom pebbles laid in a row are more beautiful than an arch. Yet even if they desire mere equality they cannot reach it. Where men are forbidden to honour a king they honour millionaires, athletes or film stars instead: even famous prostitutes or gangsters. For spiritual nature, like bodily nature, will be served; deny it food and it will gobble poison."

 


Kungligt kansli?

Fältmarskalken slår ett slag för inrättandet av ett kungligt kansli med tanke på att de politiska partierna medvetet undanhåller samt ger felaktig information till Hans Majestät. Det ligger i politikernas eget intresse att göra monarkin så svag och meningslös som möjligt så att de kan behålla makten över vårt konungarike. Frågan är hur deras onda planer på bästa sätt kan motarbetas. Ett kungligt kansli fritt från politisk inblandning skulle vara en stor tillgång för monarkin.


Vad är det som inte är lag och inte är rätt?

Svaret är de politiska partiernas utförsäljningar. Förutom lönsamma företag så säljer de även rättigheter till högstbjudande, nu senast till filmbolag. Denna feodalism som skapar ett maffiasamhälle där hederliga fildelare förföljs är alltså på väg till Sverige. Vi kan inte räkna med att det faktum att Sverige är en monarki kommer att skydda oss från rövarbolagen så länge de politiska partierna tillåts styra riket.


måndag 27 december 2010

Historiska perspektiv saknas

Republikanerna fortsätter sin kritik av monarkin i form av Cecilia Åse som anser att monarkin har mossiga könsideal. Problemet med detta är att könsideal hela tiden förändras, monarkin har överlevt oräkneliga mängder könsideal bara under sina tusen år i Sverige. Monarki är alldeles för stort för dessa republikanska nålstick som därför faller platta till marken.


söndag 26 december 2010

Neutral skola?

Återigen så kommer påståendet att skolan skulle vara neutral till skillnad från kyrkan. Skolan är emellertid inte alls neutral utan styrs ytterst av de politiska partierna. Den främsta uppgiften för skolan är att få barn att acceptera partiideologin och byråkratin som något självklart och därmed hindra uppkomsten av ett kritiskt tänkande och historiemedvetande. Detta sker bland annat genom förtigandet av den egna ideologins brott mot mänskligheten såsom folkmordet i Vendée.

Skolan är alltså inte på något sätt neutral, den sprider jakobinsk propaganda på precis samma sätt som kommunistisk propaganda spreds i sovjetiska skolor. Vad gäller religion så står de kristna dokumenten Augsburgska bekännelsen och Uppsala mötes beslut inskrivna i den svenska grundlagen, ska skolelever verkligen hållas undan från att se hur detta kommer till uttryck i samhället? Att politiska partier kontrollerar såväl regering och riksdag för att inte tala om kyrkan och skolan är ett betydligt större och angelägnare problem än att barn får veta vad som händer i en kyrka!


lördag 25 december 2010

Borta med monarkin

Vad menar Herman Lindqvist i Aftonbladet med "att monarkin i Sverige är borta om 30 år"? Sverige är en monarki; avskaffas monarkin så avskaffas Sverige också. Republikanerna planerar säkert att plundra oss genom att påstå sig ta ut skatter "till svenska staten", men det gör dem inte ett dugg bättre än exempelvis somaliska pirater som påstår sig var "miljökämpar". Och det gör sannerligen inte republikanernas förtryck rätt! I vilket fall så är förtroendet för kungen fortsatt högt.

onsdag 15 december 2010

The Royal Foundation To Rebuild Africa

Ett lovvärt initiativ som drivs av de afrikanska kungligheterna kung Kageli V av Rwanda och prins Ermias Sahle Selassie av Etiopien för att förbättra den humanitära situationen i Afrika. För närvarande arbetar man med att stödja de krigsdrabbade i Sudan och för att hjälpa de som blev fördrivna under folkmordet i Rwanda att återvända hem.

Svaga republikanska argument

The Mad Monarchist visar hur republikanerna virrar in sig i ett försvar av byråkratiskt expertvälde och nedvärderande av demokratiskt valda politiker.

måndag 13 december 2010

Monarkins förkämpar: Portugal och Nepal

I Portugal så har befolkningen blivit fråntagna sin monarki utan att folket har fått yttra sig om detta. Samma sak har hänt i många andra länder som i Östeuropa efter andra världskriget och nu senast i Nepal. Monarkister arbetar dock för att återställa ordningen. Om situationen i Portugal handlar den här videon:onsdag 8 december 2010

The Mad Monarchist

En av de bästa och mest produktiva monarkisterna på nätet är The Mad Monarchist som även finns på Youtube. Några av guldkornen är Monarchy Is Not Tyranny och Our Utopian Republic. Bland videorna så är särskilt The End of Monarchies den som på bäst sätt tydliggör problemet med republiker och störtandet av monarkier:The End of Monarchies

måndag 6 december 2010

Liberalistisk tyranni

Monarkins blotta existens hotar att krossa liberalismen tyranniska system helt. Därför måste liberalerna ständigt attackera världshistoriens mest framgångsrika statsskick. Moralism och obelagda påståenden är republikanernas mest frekventa vapen, vilket Lena Andersson ger exempel på i DN där hon påstår att "Den motvillige monarken borde få även inbitna monarkister att vackla." Det gäller i alla fall inte monarkister med kunskap i källkritik.

Institutioner som liberalerna inte kan ta kontroll över som monarkin och kärnfamiljen uppfattas som hot mot den liberala ordningen. Vilket de också är då liberalismen syftar till total kontroll över alla människors liv och tankar. Allting skall passas in i liberalismens snäva mall. James Kalb har beskrivit hur detta går till i sin bok The Tyranny of Liberalism: Understanding and Overcoming Administered Freedom, Inquisitorial Tolerance, and Equality by Command. Kalb visar där övertygande hur liberalismen har gått överstyr och förvandlat sin föresats att låta människor själva bestämma till motsatsen.

Monarkistisk musik del 2

Kampen för sin kung och för de franska folken att få behålla sina rättigheter, språk och religion har gjort ett stort intryck även utanför Frankrike. Det första exemplet är ifrån Polen följt av två versioner av den italienska folksången La Vandeana.Wandea av Legion

La Vandeana av Settimo SigilloLa Vandeana av Contea

Monarkistisk musik del 1

Vendée och chouanerna under franska revolutionen har gett upphov till mycket vacker sång och musik om kampen för kungen och kyrkan. Här följer ett urval med ursprung i Frankrike.Marseillaise de la Vendée 1793 är en av de rojalistiska versionerna av Marseljäsen. En annan är La Marseillaise des Blancs


Guerre de Vendée Jean Pax MéfretChouans av Jean Pax Méfret


Souviens toi des vendéens


Vivent les Chouans


Chouans


La Vendée, la Bretagne et la Chouannerie
Vendéen mon fils


La Chouanne Forbidden Site


La chienne vendéenne


J'irai te Rejoindre en Vendée

torsdag 11 mars 2010

Angrepp mot successionsförordningen

Anders Ahlberg vill i Kyrkans tidning liksom terroristerna som tagit makten i Nepal "befria" religiösa institutioner och kungahus. Att monarkin är en del av religionen undgår dock Ahlberg och Nepals maoister. Varför överhuvudtaget vilja påtvinga en förändring mot folkets vilja med den sällsynt löjliga motiveringen att gällande ordning skulle vara "fördemokratisk" Riksdagen, länen, ämbetsverken, kommunerna, för att inte tala om kyrkan är alla fördemokratiska, innebär det att de måste upplösas på samma sätt som bandet mellan monarkin och kyrkan? Bildtexten hävdar också att kungahuset inte omfattas av religionsfriheten. Det finns dock inga institutioner, föreningar eller byggnader som omfattas av religionsfrihet. Mänskliga rättigheter gäller endast enskilda människor och det är ingen mänsklig rättighet att vara kunglig.

torsdag 4 mars 2010

Opera om republikanskt våld

Karmelitsystrarna spelas just nu på Malmöoperan. Den är baserad på en sann historia från Franska revolutionen där republikanerna visade sitt rätta ansikte.

Republikanska planer på att sätta de mänskliga rättigheterna ur spel

Jag har hört sägas att det enligt Gauss normalfördelningskurva så ska antalet knäppskallar uppgå till 7% av populationen. I en artikel i Expressen framgår det dock att antalet knäppskallar i Sverige är uppe i 19%, vilket är skrämmande.

Republikanerna vill "avskaffa monarkin", problemet är att de inte har rätt att bestämma över enskilda människors rätt till statstillhörighet. Konungariket Sverige är som man hör på namnet en monarki och inte en republik.  Det enda man kan göra som inte strider mot de mänskliga rättigheterna är att upplösa riket. Om detta skulle hända så kommer jag att ta min andel av rikets resurser, aldrig att jag kommer delta i en nybildad republikansk statsbildning. Alla andra före detta svenskar kan sedan dra åt helvete medan jag bosätter mig i en ännu existerande monarki.

onsdag 24 februari 2010

Förföljelser av monarkister

I såväl Nepal som Iran demonstrerar monarkister för sin sak. Många har blivit bortrövade av de republikanska upprorsmakarna, men den svenska regeringen och svensk massmedia tiger om detta förtryck.