söndag 30 januari 2011

Portugals konstitution

Den portugisiska konstitutionen förbjuder hållandet av folkomröstningar som syftar till att återinföra monarkin. De portugisiska monarkisterna har nu svarat mot denna orättvisa genom att bojkotta det portugisiska valet. Detta drag har visat sig mycket lyckat då valdeltagandet sjönk från över 60% ner till bara 40%. Republikanernas tyranni måste få ett slut, och de portugisiska monarkisterna har visat vägen för de som vill bekämpa förtrycket!


söndag 23 januari 2011

Kungamord

Den 21:a januari 1793 mördades Ludvig XVI, kung av Frankrike och Navarra av de franska revolutionärerna. Folkets försök att hämnas sin kung och befria den nye kungen Ludvig XVII som hölls fängslad i Paris besvarades med folkmord av revolutionärerna.


tisdag 11 januari 2011

måndag 10 januari 2011

Copyswedes beskattningsrätt

Det mest tydliga exemplet på hur långt politikerna har dragit feodaliseringen av Sverige är Copyswedes beskattningsrätt. För närvarande så planerar Copyswede att beskatta externa hårddiskar och USB-minnen. Farorna med en svag kungamakt visas här tydligt. Om man vill undvika att privata intresseorganisationer beskattar en så får man kämpa för en starkare kungamakt.


måndag 3 januari 2011

Republikanerna darrar

Rädslan för monarki verkar vara enorm i Österrike då de nu återupptagit kränkningarna av de mänskliga rättigheterna där man tar ifrån adliga personer deras namn. Något som EU alltså uppmuntrar. Sedan tidigare så har Österrike gjort sig känt för sitt förbud för medlemmar av huset Habsburg att ställa upp i presidentvalet.

I Ryssland är inte läget lika hysteriskt, tvärtom så har man nu rest ett monument över kejsar Nikolaus II som ersätter en staty av Lenin. Notera bilden i länken där ryska ortodoxa präster verkar på offentlig plats, något som är otänkbart i Sverige där politikerna har ensamrätt på offentlig förkunnelse.


Partiernas diktatur

Jan Kallberg skriver på Newsmill om partiernas och statsministrarnas totala makt. Intressant är också att Kallberg verkar mena att det senaste egentliga maktskiftet kom 1809 då det gustavianska enväldet föll.

Huvudbudskapet är emellertid att vi borde välja människor istället för partier, problemet med detta är naturligtvis att bra människor kan falla för smutskastningskampanjer och dåliga människor kan lura sina väljare. Monarkin kan här fungera som en säkerhetsventil då den kombinerar institutionens förutsägbarhet med ett mänskligt anlete.

Kallbergs förebild USA känns däremot mindre lockande då pengarna tenderar att styra och valdeltagandet där är lågt. Det är representanter i folkförsamlingarna som bör väljas, inte ämbeten. USA:s problem är att många ämbeten väljs vilket sker på bekostnad av kompetens och utbildning.

En kung utbildas från födseln och är därför utmärkt att kombinera med ämbetsmän som utses efter sin skicklighet och med folkets valda representanter. Det är alltför lätt att snöa in i liberalernas fyrkantiga och tungrodda samhälle där allting ska göras och se ut på samma sätt oavsett vad det rör sig om.


Eurons vålnad

Birgitta Ohlsson försöker i Expressen slå ett slag för euron. Hon är EU-minister och minister betyder en person som tjänar. En EU-minister innebär följaktligen någon som tjänar EU, vilket Birgitta Ohlsson onekligen gör. Att folkomröstningen slutade med nederlag för euron, att EU:s valuta just nu kämpar för sin överlevnad och att stödet för den aldrig varit lägre i Sverige är uppenbarligen inget hinder i vägen. Birgitta Ohlsson är liberal och republikan så att folkets frihet, vilja och värderingar helt saknar betydelse i hennes resonemang förvånar inte det minsta.