fredag 9 december 2011

Monarkistiska filmer

The Mad Monarchist har skrivit en recension av den italienska filmen The Leopard. Det finns fler intressanta monarkistiska filmer, en av dem är Chouans! från 1988 baserad på Honoré de Balzacs bok. Handlingen utspelar sig under vendéerkrigen och motståndet mot den franska revolutionens tyranni

En annan film om vendéerkrigen är War of the Vendee från Navis Pictures som på ett mycket bra sätt gör filmer med barn som skådespelare. 

Ytterligare en film handlar om en liknande händelse fast senare och i Mexiko, nämligen Cristiada som utspelar sig under Cristeroskriget där den mexikanska regeringen förbjudit religionen och folket kämpar för att återfå sin rätt till religionsfrihet.

Okunskap om monarkin

Det största problemet med den svenska monarkin måste vara den enorma okunskap som råder om den. Även professorer saknar tydligen grundläggande kunskaper om monarkin och dess historia. I DN så vill Jörgen Hermansson, professor i statskunskap vid Uppsala universitet vill att kungen ska hållas utanför politiken. Problemet med detta är att vad som räknas som politik förändras över tid och förändras dessutom snabbt. Idag räknas i princip allt som politik och därmen allt som Hans Majestät kan tänkas säga. Förhållandet var annorlunda för 50 år sedan då politiken inte var lika allenarådande och påträngande. 

Professorn i juridik vid Örebro universitet Joakim Nergelius oroar sig över att grundlagen saknar regler om hur riksdag och regering ska göra för att "påskynda" Hans Majestäts abdikation. Några sådana regler har aldrig funnits eftersom det alltid betraktats som ett enskilt riksdagsbeslut att avsätta eller tillrättavisa kungen. Detta kallas riksakt. Okunnigheten frodas alltså även där relevant kunskap borde finnas.

Anders Lettström har kommit med ett något förvirrat debattinlägg där han förklarar sin del i massmedias kris. Föga förvånande så visar det sig att han inte alltid talat sanning vilket massmedia i sin totala brist på källkritik fått för sig. Få har vänt sig mot det högmod och hyckleri som journalisterna spottat ur sig, dock har Sussie T. skrivit ett välskrivet debattinlägg i Dagen om problemet. Utomlands är det svenska hyckleriet däremot mer uppenbart och beskrivs på ett träffande sätt på Andrew Browns blogg.