tisdag 18 juni 2013

Laicismen

Laicismen är statsreligionen i bland annat Franska republiken och tydligen också Konungariket Sverige. Denna religion grundar sig på den föreställda gemenskapen nationen och institutionen som håller samman religionen kallas staten. Vanliga gudar som brukar dyrkas är Demokrati, Frihet, Heder och Samvete. Samlingen av heliga skrifter går vanligtvis under namnet Konstitutionen och varje nation har sin egen text. 

Anledningen till att laicismen har kunnat bli statsreligion består i att den har maskerat sig som en icke-religion som till sin natur är sekulär, konfessionslös och rationell. Därför kan andra religioner marginaliseras och förbjudas i det offentliga samhället då religioner till sin natur anses vara konfessionella, irrationella, och helt och hållet valfria då religion påstås vara en privatsak. Laicismen är däremot obligatorisk då den är "konfessionslös". I Frankrike kommer Konfessionslös moral att 2015 bli ett eget betygsatt ämne i skolan Barn ska nu tvingas till att lära sig den moral och de ideal som den franska revolutionen förespråkade. Devisen "Frihet, jämlikhet, broderskap" ska stå inristat ovanför ingången till alla skolor i hela Frankrike. Alla lärare kommer att vidareutbildas i konfessionslös moral, som på franska kallas "la morale laïque".

I Sverige så är det främst Skolverket som använder begreppet konfessionslös, och deras metoder, mål och syften följer kusligt nära det franska skräckexemplet. Skolverkets inkvisition Skolinspektionen är på krigsstigen, letandes efter allt de själva godtyckligt uppfattar som "konfessionellt". Kyrkavslutningar i skolan anses som särskilt farliga då de heliga skolsalarnas rationella och konfessionslösa miljö hotas av det konfessionella kyrkorummet, eller snarare av det lutherskt konfessionella gudsORDet. Att själva kyrkorummet och dess inventarier liksom yoga är konfessionellt har ännu inte gått in i Skolverkets inkompetenta prästerskap. All religion de ser är dålig och det enda de vet är religion är det lutherska som har med Svenska kyrkan att göra. Människor som tvingats fly från sitt hemland för sin religiösa övertygelse utsätts följaktligen för lutherska husförhör; är man inte luthersk är man inte religiös resonerar Migrationsverket. 

Massmedias lögner

De svenska republikanerna har genom sin totala kontroll över massmedia inlett en ny lögnoffensiv mot det svenska kungahuset. Den förra lögnoffensiven bestod av att man köpte fejkade kungabilder av maffian samt att man diktade upp en koppling mellan Hans Majestät och maffian vilket man sedan upprörde sig över. 

Den nya lögnoffensiven består hittills av ett trafikbrott som prinsessan Madeleine skulle ha begått, klagomål över att kungen renoverat ett av statens slott samt ett nyfunnet intresse av hur regeringsplanet används. 

Föga förvånande visade det sig att Hennes Höghet hade länsstyrelsens tillstånd så det påstådda trafikbrottet har aldrig inträffat. När lögnen avslöjats så fortsätter massmedia sin vana trogen ändå med att påstå att det är prinsessan och inte de själva som gjort fel. "Det här tillståndet är bara tillämpligt i samband med representation gentemot utländsk makt. Därför gäller det inte om hon sköter bröllopsbestyr, ska träffa vänner eller på besök till slottet, säger Leif Rydström." Notera att experten är expert inom ett för ändamålet mindre relevant område, en specialist på trafikkrätt som uttalar sig om internationella relationer och diplomati. Då lagen ger prinsessan rätt försöker Aftonbladet istället hitta på en annan vinkling för att ro smutskastningen i land. En professor i statsvetenskap får därför påstå att det skulle strida mot det demokratiska samhället att ha möjlighet till undantag från trafikregler, vilket är minst sagt märkligt då filen prinsessan körde i i så fall överhuvudtaget inte skulle finnas. För att inte tala om problemen som skulle uppstå om ambulanser, brandbilar och polisbilar alltid skulle vara bundna att följa gällande trafikregler eftersom det tydligen är det enda demokratiskt rätta. Föga förvånande så är de svenska republikanernas syn på demokrati densamma som i Sovjet, Östtyskland och Nordkorea, samtliga fantastiska demokratiska föredömen enligt sig själva, men typiska auktoritära republiker rent objektivt. Demokrati finns enbart som en ursäkt för att säkerställa den egna makten i republiker.

Stenhammars slott testamenterades av en privatperson till den svenska staten under förutsättning att en prins av det regerande kungahuset arrenderade det. 2009 togs ett gemensamt beslut av H. M. Konungen, Stenhammars godsförvaltning och Statens fastighetsverk att renovera slottsbyggnaden så att den blir bebolig. Uppenbarligen så räckte fonden för renovering som donerades samtidigt med slottet inte till, utan en annan lösning fick träffas mellan de inblandade parterna. Detta har SVT, ni vet det massmedium man inte kan säga upp utan alltid tvingas betala för, lyckats förvandla till en historia om att kungen slösar bort skattebetalarnas pengar. Kungens kommentar blev "Kan ni aldrig hålla er till sanningen någon gång". Uppenbarligen inte.

Temat med skattebetalarnas pengar togs sedan upp av Aftonbladet sedan deras försök till justitiemord på prinsessan Madeleine misslyckats. Som vanligt så bestod påståendet av en lögn, denna gång att kungen skulle tagit regeringsplanet till en privat fest. Dock visade det sig var en offentlig tillställning för en furste av huset Sachsen-Coburg und Gotha. Till detta kommer att användandet av regeringsplanet överhuvudtaget inte utgör en extra kostnad, utan den dras ur Försvarsmaktens budget. Hans Majestät överväger tydligen att kompensera Flygvapnet trots att planet ändå skulle flyga samma sträcka även utan kungen.

Republikansk aggression

Anledningen till att Nepals kung har fördrivits från sin tron är att landet ligger mellan Indien och Kina och att dessa länder aktivt verkat för att störta monarkin. Våld är som vanligt republikanernas främsta medel för att föröka antalet republiker i världen. Föga förvånande så har det kombinerats med politiska och ekonomiska påtryckningar samt svenska republikaners favoritvapen lögner i överflöd. Republikanisering innebär alltså att med hjälp av utländska makter och illasinnade lögner störta den lagliga regeringen.