måndag 7 april 2014

Monarki lösningen för Egypten

En av de egyptiska presidentkandidaterna vill återinföra monarkin i Egypten och därigenom stärka banden med de arabiska monarkierna. Detta skulle förhoppningsvis leda till en förbättrad ekonomi i det krisdrabbade Egypten. Den spanska modellen som det kallas när ett land går från att vara diktatur till att bli en kunglig demokrati efter den bourbonska restaurationen som leddes av Spaniens kung Juan Carlos.

John Bell som varit kanadensisk diplomat i Egypten har fel i allt när han påstår att "Monarchy… has no real and deep roots in Egypt - the pharaoh complex is another matter altogether...". Som vanligt sprids republikanska lögner som syftar till att förtiga tusentals år av kungligt styre. Ett svenskt exempel som refererades i Historisk tidskrift är när en journalist påstod att Magnus Ladulås inte var svensk kung utan bara en "statsman". Sedan kan man fråga sig varför det skulle vara fel att återinföra monarkin i de fall där den störtats och ersatts med en diktatur. Varför denna ständiga vilja att behålla diktatorns statsskick?