tisdag 12 april 2011

Helgonförklarad kejsarfamilj

Kejsar Nikolaus II, hans kejsarinna Alexandra och deras barn storfurstinnan Olga, storfurstinnan Tatiana, storfurstinnan Maria, storfurstinnan Anastasia och kronprinsen Aleksej är helgonförklarade av den rysk-ortodoxa kyrkan i utlandet. Efter Sovjetunionens fall så har kejsarfamiljen även vunnit popularitet i Ryssland där de än så länge betraktas som martyrer och passionsbärare, och en helgonförklaring även där är långt ifrån omöjligt.

Kejsarfamiljen led martyrdöden tillsammans med flera av sina tjänare den 17 juli 1918 då de samtliga mördades av bolsjevikerna. The Mad Monarchist har som vanligt satt ihop ett vackert videoklipp över de kejserliga martyrerna: