onsdag 10 december 2014

Republikanska fel

Anders Nordström tillhörande Republikanska Föreningen i Uppsala skriver i UNT om att den finländska republiken skulle vara ett föredöme. En hel del föredömligt om vårt kulturellt sett närmaste grannland tas upp, men kopplingen till republik är närmast obefintlig. Att Finland var från början tänkt att vara monarki försöker Nordström vifta bort med att Tyskland förlorade kriget. Men att det var med just våld som monarkier störtades i slutet av första världskriget är viktigt att komma ihåg.

Därefter nämns rösträtten och att Finland var första landet att införa kvinnlig rösträtt i Europa. Att Finland då var ett storfurstendöme med den ryske kejsaren som storfurste och en del av den ryska monarkin bekymrar inte Nordström som istället ger republikanismen och inte den ryske kejsaren äran för att ha utvidgat rösträtten.

Att det inte förekom en diskussion om att införa monarki vid ändrandet av den finländska grundlagen 1994 ser Nordström som positivt, samtidigt som Republikanska Föreningen är upprörda över att överseendet av den svenska grundlagen inte inbegriper möjligheten att införa republik. Hyckleri som vanligt från republikanernas sida med andra ord.

Sedan övergår Finland till att bli Island som påstås ha blivit självständigt 1944. I själva verket blev Island självständigt 1918, då som en monarki i personalunion med Danmark. Republikanerna erkänner tydligen inte att monarkier kan vara självständiga överhuvudtaget.

Nordströms påstående att "[i]ngen kan hävda att statschefen i Sverige tillsätts på demokratisk väg" är likaledes felaktigt, successionsordningen är fastslagen av den demokratiskt valda riksdagen som vid den senaste förändringen valda att utesluta alla utom kung Carl XVI Gustafs ättlingar från successionen till den svenska tronen samt avsatte Carl Philip som kronprins och gjorde Victoria till kronprinsessa.

Även nästa påstående att Carl Gustaf inte själv kan välja trosuppfattning är felaktigt, det är endast kungaämbetet som har vissa formella krav, men det är ingen mänsklig rättighet att vara kung. Att Hans Majestät inte kan åtalas för sina gärningar gäller endast i rollen som statschef, något som är det normala för alla statschefer och inget som överhuvudtaget skiljer monarki från republik.

Att monarkin skulle leda till "inställsamhet, fjäsk och undfallenhet" upprepas som ett slags mantra eller bön av republikaner hela tiden, men några belägg ges som vanligt inte överhuvudtaget. Om monarkin är en "instängd värld av mytisk upphöjdhet"  så är det sannerligen inte medias förtjänst, inte heller är det något som inskränker den kungliga familjens valmöjligheter i större grad än andra familjers. 

"En säregenhet är att kungen talar till och öppnar Sveriges riksdag. Riksdagen är vårt högsta beslutande demokratiska organ men öppnas av en företrädare för en fördemokratisk institution." Att statschefen öppnar parlamentet är knappast en säregenhet, i Sydkorea är det dock en medlem av den gamla kungafamiljen och inte presidenten som gör detta. De flesta institutioner är "fördemokratiska" eftersom demokratin är en ny företeelse vars tillblivelse dessutom tenderar att flyttas fram i tiden allteftersom fler saker befinns vara nödvändiga för en riktig demokrati.

Slutligen tror jag mig kunna svara på Anders Nordströms fråga varför de politiska partierna inte uppmärksammar att stödet för den svenska monarkin är mindre än för tio år sedan. Svaret är att politikerna är medvetna men att stödet för den svenska monarkin är för starkt för att det ska vara möjligt att utnyttja. Jämför Australien när det anordnades en folkomröstning om monarkin 1999 när opinionsläget var jämt, men idag ses det helt meningslöst då yngre australiensare ger monarkin ett förkrossande stöd. I Rumänien däremot talar politikerna om att folkomrösta om monarkin då stödet för att återge kung Mikael den tron han under hot från den sovjetiska ockupationsmakten tvingades lämna stadigt har ökat på senare år men fortfarande inte är så stort att monarkin skulle vinna. Politikerna vill ha makt och om stödet för monarkin är tillräckligt lågt så vill de gärna folkomrösta i hopp om att stärka sin makt. Är det däremot högt som i dagens Sverige så vågar inte politikerna då en förlust skulle få dem att framstå som svaga.

Den oproblematiska nationalismen

Aftonbladet går på om hur konstigt det är att Sverigedemokraterna vill att invandrare ska svära trohet mot kungen. Republikanerna kallar detta "bisarrt", trots att fenomenet förekommer i invandrarvänliga länder som Kanada. Vad som verkligen är bisarrt är att varken Aftonbladet eller republikanerna reagerar på att SD även vill att nya medborgare ska svära trohet och lojalitet mot svenska staten och den svenska nationen. Monarki är bisarrt, nationalism så självklart så det inte ens behöver kommenteras är budskapet. När nationalismen normaliseras på detta sätt i stora tidningar som Aftonbladet så är det inte underligt att SD blir allt större.

måndag 8 december 2014

Rysslands röst

Svensk massmedias republikanism utnyttjas nu av Rysslands röst som därmed ges en väg att påverka den svenska opinionen genom en positiv artikel om den svenska monarkin.

lördag 11 oktober 2014

Monarki och rasism

Republikanska föreningen fortsätter sina alltmer löjliga attacker mot monarkin, den här gången genom att koppla samman monarki med rasism. Republikanernas påstående att man bara kan bli kung om man föds av rätt föräldrar går lätt att vända på. Det innebär att vem som helst kan bli kung utifrån ett slumpmässigt förhållande. Det är republikanerna som har en rasistisk inställning när de menar att det på något mystiskt sätt via "gener och blodslinjer" är förutbestämt var man föds. Makten i alla republiker, även de mer demokratiska, hamnar alltid i händerna på en viss typ av människor som är utåtriktade och som tycker om att ta för sig, särskilt av makt. I en monarki innehas det högsta ämbetet av en person som inte själv sökt makten. Detta är något som borde få mer uppskattning än vad som nu är fallet.

The Mad Monarchist har också noterat den republikanska taktiken att koppla samman monarki och rasism. Han svarar med en historisk redogörelse av inte bara monarkins kamp mot rasismen utan också republikanernas kamp för rasismen. I Afrika var republikanismen ett led i kampen för den vita minoriteten att behålla makten över den svarta majoriteten. Monarkins stöd till den svarta majoriteten ledde till att länder som Sydafrika och Rhodesia avskaffade monarkin. Införandet av republik och avskaffandet av monarki var alltså en direkt förutsättning för apartheidpolitiken.

söndag 5 oktober 2014

Vem splittrar?

"Kungahuset splittrar nya regeringen" kan man läsa i Svenska Dagbladet. Frågan är vem det är som splittrar med tanke på att Sverige är ett konungarike. Borde det inte stå att republikanska statsråd splittrar riket?

tisdag 1 juli 2014

Vissa lik är mer jämlika än andra

Dagens Nyheter skriver inför riksdagsvalet om partiernas lik i motionsgarderoben. Ett av exemplen på tokigheter som tas upp är att en motion från Sverigedemokraterna vill att nya svenska medborgare ska svära trohet till kungen. Ser man på vad som mer står i motionen men som alltså inte anses lika absurt av DN så finner man bland annat krav på svenskt medborgarskap i minst tio år för att kunna utses till statsråd och vara valbar till riksdagen, att möjligheten till dubbelt medborgarskap avskaffas samt att endast de som fötts som svenska medborgare ska kunna utses till överbefälhavare för den svenska försvarsmakten. 

Som om inte detta räckte så lyder hela meningen om trohetseden "En utländsk medborgare som önskar få ett svenskt medborgarskap bör avkrävas en ed om att han eller hon svär trohet och lojalitet mot Sveriges konung, svenska staten och den svenska nationen." Svärandet av trohet och lojalitet mot svenska staten och "svenska nationen" som är en integrerad del av eden nämns överhuvudtaget inte av DN. Uppenbarligen anses dessa nationalistiskt motiverade delar inte vara konstiga alls.

Så går det när nationalister ska kritisera nationalister; det nationalistiska dravlet undgår kritik och fokus läggs på hur konstigt och löjligt det är att Konungariket Sverige är en monarki och har en kung.

För övrigt så kan jag med tanke på SD:s krav på överbefälhavaren notera att Sveriges kung tidigare var självklar överbefälhavare men det är uppenbarligen inget som SD vill återgå till. Inte heller så bekymrar sig nationerna som deltar i fotbolls-VM om att förbundskaptenerna måste ha samma nationalitet som lagen de ansvarar för. Själv håller jag på monarkierna i fotbolls-VM. Heja Nederländerna och Belgien som gick vidare från gruppspelet!

fredag 27 juni 2014

Drottningen och järntronen

Drottning Elizabeth II har besökt inspelningsplatsen för Game of Thrones på Nordirland. Hennes Majestät kommenterade järntronen med att den såg obekväm ut. 

Lena Headey beskrev mötet med drottningen på följande sätt: "I don’t think I’ve ever been as nervous to meet anybody. I didn’t think I was, and then I saw her appear and I suddenly thought, ‘it’s the Queen, the real Queen."