lördag 11 oktober 2014

Monarki och rasism

Republikanska föreningen fortsätter sina alltmer löjliga attacker mot monarkin, den här gången genom att koppla samman monarki med rasism. Republikanernas påstående att man bara kan bli kung om man föds av rätt föräldrar går lätt att vända på. Det innebär att vem som helst kan bli kung utifrån ett slumpmässigt förhållande. Det är republikanerna som har en rasistisk inställning när de menar att det på något mystiskt sätt via "gener och blodslinjer" är förutbestämt var man föds. Makten i alla republiker, även de mer demokratiska, hamnar alltid i händerna på en viss typ av människor som är utåtriktade och som tycker om att ta för sig, särskilt av makt. I en monarki innehas det högsta ämbetet av en person som inte själv sökt makten. Detta är något som borde få mer uppskattning än vad som nu är fallet.

The Mad Monarchist har också noterat den republikanska taktiken att koppla samman monarki och rasism. Han svarar med en historisk redogörelse av inte bara monarkins kamp mot rasismen utan också republikanernas kamp för rasismen. I Afrika var republikanismen ett led i kampen för den vita minoriteten att behålla makten över den svarta majoriteten. Monarkins stöd till den svarta majoriteten ledde till att länder som Sydafrika och Rhodesia avskaffade monarkin. Införandet av republik och avskaffandet av monarki var alltså en direkt förutsättning för apartheidpolitiken.

Inga kommentarer: