lördag 24 oktober 2009

Legis corruptio

Även på kristna forum debatteras fildelning. De flesta kristna verkar anse det som ett brott mot det sjunde budet i Guds lag. De kristna som är för fildelning har påfallande problem med att få fram argument som stödjer deras ståndpunkt.

Det påstås alltså att "fildelning" skulle vara stöld. Det sägs till och med att det skulle finnas lagar som förbjuder fildelning. En lag som strider mot den gudomliga naturrätten är emellertid aldrig en riktig lag och behöver ej heller följas. Sådana "lagar" kallas legis corruptio. Bibeln är Guds heliga lag och det grundläggande dokumentet för kristendomen. Det finns ett antal bibelord som berör de argument som brukar tas upp i fildelningsdebatten:
Heb 13:16
Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.

Likaså kan det vara minst lika intressant att se vad samma skrift säger angående ockrande och förmåga att ta betalt för samma sak flera gånger vilket upphovsrättsindustrin är experter på:
Ps 15:5
Den som inte ger lån mot ränta
och inte kan mutas att fälla en oskyldig.
Den som handlar så står alltid trygg.
 Längre utläggningar i ämnet finns i Hesekiel 18 samt Hesekiel 22.

En kristen syn på fildelning blir därför att det inte finns någon giltig lag som förbjuder den samt att det är upphovsrättsinnehavarna som begår stöld.


måndag 28 september 2009

Mänskliga rättigheter kränks i Nepal

Nepals befolkning har fråntagits sina rättigheter att vara medborgare i konungariket Nepal samt rätten att fritt utöva sin religion. Istället har befolkningen tvingats in i en ny statsbildning vilket är i strid med grundläggande mänskliga rättigheter. Kungen har dessutom religiösa förpliktelser som är centrala för hinduismen. Utövandet av hinduism har med andra ord kraftigt inskränkts, vilket innebär en svår kränkning av religionsfriheten.

måndag 27 juli 2009

Europeiseringens propagandakostnader

Svenska skattepengar används för att betala undermineringen av Konungariket Sverige, detta kan man läsa om på DN Debatt. Folken ska lära sig bli goda europeiska medborgare. Att det är en grundläggande mänsklig rättighet att inte bli intvingad i en främmande statsbildning och bli påtvingad ett annat medborgarskap tar nationalisterna i EU ingen hänsyn till.
tisdag 5 maj 2009

Dick Harrison hotad av fildelare

Historikern Dick Harrison har blivit hotad av några galningar. Det är givetvis helt fel att använda hot och våld i politisk debatt. Det är dock märkligt att Dick Harrison klagar på studenter som laddar ner hans läroböcker. De ljudböcker som finns utlagda på nätet lämpar sig inte direkt till att göra sidhänvisningar, och i vilket fall har inte studenter så mycket pengar att de kan förväntas köpa allt de läser. Biblioteken är nog ett betydligt större problem för Dick Harrison som är en av de mest lästa historikerna i Sverige.

Det finns forskare som inte håller med Harrison, exempelvis arkeologen Åsa M. Larsson och historikern Oskar Sjöström.

måndag 20 april 2009

EU-valet

Diverse politiker uppmanar i SvD till att rösta i EU-valet.

Jag kommer aldrig att rösta i ett EU-val. Det skulle vara att legitimera EU-medlemskapet. Aldrig att jag betraktar mig som europé; jag är svensk. Det skulle kännas som förräderi att rösta på ett parlament som står i motsatsställning till riksdagen.

Det är ett gigantiskt problem att papister, jakobiner och barbarer tillåts att besluta om rikets inre angelägenheter. Ju fortare Sverige lämnar EU desto bättre.

söndag 19 april 2009

Kungen kan rädda Dawit Isaak

Såväl i DN som i Expressen så framförs teorin att Dawit Isaak skulle kunna bli fri om kungen skrev ett brev till Eritreas president. De svenska republikanerna är dock emot att denna möjlighet skall finnas. Därmed ställer sig de svenska republikanerna sig bakom president Afwerki och visar sitt rätta anlete som diktaturens kreatur.

fredag 17 april 2009

Skadestånd motsvarande 400 våldtäkter

EU sysselsätter sig som vanligt med att inskränka svenskarnas urgamla frihet. Något som verkar ha lyckats i tingsrätten i målet mot Pirate Bay som ska betala skadestånd motsvarande kränkningsskadestånd för 400 våldtäkter.
DN SvD SvD SvD Metro Aftonbladet Expressen

Det hela påminner om Karl-Bertil Jonssons jul:

"Jag har tagit en massa andra paket också från rika människor och givit dem åt fattiga människor."

"Va?! Jag har närt en kommunist vid min barm!" Tyko Jonsson hörde till
dem som tror att alla som frivilligt ger bort någonting är kommunister.

"Men far", protesterade Karl-Bertil, "du sa ju själv att du inte ville ha fasters porslinstallrik!"

"Sa och sa! Det var ju min tallrik!torsdag 16 april 2009

Överklassen klagar på apanaget

Som vanligt så ljuger republikanerna om kostnaderna för monarkin och om vad apanaget är för något. Kort sagt kan man säga att ett apanage är ett apanage och inte ett bidrag. På samma sätt som ett hus inte är en sjö.

Dessutom så påstår republikanska debattörer att folket skulle tyngas av skattebördan som apanaget och ett förhöjt apanage inför det kungliga bröllopet skulle innebära. Alla statens inkomster kommer emellertid inte från skattepengar, och skatterna är dessutom baserade på inkomst och förmögenhet. Det innebär rent fördelningsmässigt att det är rika människor och storföretag som betalar nästan allt apanage (vore mer korrekt att kalla det ränta än bidrag för övrigt). "Vanliga" arbetare och arbetslösa lär inte behöva bidra med många ören ens om apanaget höjs.

Som vanligt så är det överklassen som är emot monarkin, republikaner ser som vanligt bara efter sin egen vinning. Att samhället ekonomiskt tjänar på ett kungligt bröllop betyder ingenting för dem eftersom de personligen kan tvingas betala några enstaka kronor extra i skatt. Joakim von Anka, släng dig i väggen!

lördag 11 april 2009

Ille erit ille nocens, qui me tibi fecerit hostem

DN försöker reda ut hur Ipred-lagen påverkar nätvanorna hos det svenska folket. Ingenting i lagen påverkar den vanlige fildelaren, att den sedan har presenterats på ett sätt att människors nätvanor ändras visar bara på hur skadlig den är för rikets ekonomiska framtid. Lagen är inte till för att stödja affärsmän som genom felsatsningar och inkompetens förlorar pengar. Riksdagen vanhelgar både sig själv och lagen, dessutom skadar de riket ekonomiskt endast för att gynna vad som mestadels är utländska företag.

Karl XI:s förmyndarregering ställdes till ansvars för sina handlingar där man genom försummelse och för att berika enskilda grupper dömdes att själva stå för kostnaderna det vållat riket. Förhoppningsvis så kommer räfst och reduktion att inom en nära framtid drabba även Carl XVI Gustafs "förmyndarregering".

måndag 6 april 2009

Riksdagen som lekstuga

Tydligen får man inte ta med sig spädbarn in i riksdagen. Risken för att störa debatterna är antagligen för stor, det vore ju synd om något störde de uppgjorda debatterna och omröstningarna i vår riksdag. Det som sägs i riksdagsdebatterna är vanligtvis rent trams, nyligen så fråntog man domare vigselrätten vilket fick applåderas då det tydligen ska betraktas som en kärleksfull handling. Varför nu domares vigselrätt skulle vara en fara för kärleken sades det ingenting om.

Det egentliga problemet är att riksdagen inte har något viktigt att fatta beslut om. Riksdagens enda uppgift idag är att återta den makt som svekfullt getts åt EU.

Storm i ett vattenglas

Nu är ju de grundläggande sanningar som det har börjat tummas på mer eller mindre rena påhitt av fundamentalistiska jakobiner som tyckte det var helt okej att mörda miljontals civila med kärnvapen och andra bomber, våldta tiotusentals kvinnor etc. Vad de demokratiska och kommunistiska segrarna efter andra världskriget kom fram till var det bästa för mänskligheten kanske inte alltid stämmer?

Synen på vad religion, religionsfrihet och religionskritik är har sett väldigt olika ut genom historien. Detsamma gäller naturligtvis synen på yttrandefrihet. Jakobinerna envisas emellertid med att deras syn skall vara giltig för alla kulturer i alla tider. Dessutom rör det sig snarast om en storm i ett vattenglas eftersom dagens så kallade religionskritik mest är ateistisk propaganda och historieförfalskning.

onsdag 1 april 2009

Ipredlagen, kristendomen och laga skiftet

Ett perspektiv på Ipredlagen som inte brukar tas upp är att den går tvärs emot traditionella kristna värderingar som annars genomsyrar samhället. Ipredlagen hör egentligen inte alls hemma i ett kristet rike som Sverige. Kristendomen befaller att man ska dela med sig av det man äger.

Något som kristendomen däremot ser som riktig stöld är räntetagande. Intressant nog så har upphovsrätten börjat användas som en form av ränta. Först säljer man något, sedan påstår man i efterhand att man bara hyrt ut det och kräver betalt för det igen.

Förändringarna är enbart till för att gynna upphovsrätten på bekostnad av äganderätten. Rättigheter förändrar sig naturligtvis ständigt och det är slående att det är så lätt att ta rättigheter från en enorm mängd människor. Ett historiskt exempel är det laga skiftet som beslutades 1827. I princip så konfiskerades all jordbruksmark för att sedan delas ut igen med följd att vissa fick betydligt bättre mark än förut och andra sämre. De största förlorarna var emellertid torparna som innan skiftet haft rätt att bruka en mindre mängd jord och ha ett tillhörande bostadshus som sitt eget. Denna rätt försvann helt i kampen då desperata bönder tvingades lägga beslag på all jord de kunde hitta för att undvika att bli förlorare på det laga skiftet. Torparna fick istället bli egendomslösa backstugsittare, med försämrad social status och likaså försämrade försörjningsmöjligheter.

Idag ser vi något liknande då olika rättigheter samlas i en grupps hand på bekostnad av andra grupper.

torsdag 26 mars 2009

Passande sång om IPRED-"lagen"

DN påstår att Ipredlagen "träder i kraft" om en vecka. Som vanligt bryr sig få om att monarkins fundamentallagar sätts ur spel. Vi är dock inte de första som får sina rättigheter och egendom fråntagna; här är ett ytterst passande exempel från 1600-talets England:

We have a King, and yet no King,
For he hath lost his power;
For 'gainst his will his subjects are
Imprison'd in the Tower.

We had some laws (but now no laws)
By which he held his crown;
And we had estates and liberties,
But now they're voted down.

We had religion, but of late
That's beaten down with clubs;
Whilst that profaneness authorized
Is belched forth in tubs.

We were free subjects born, but now
We are by force made slaves,
By some whom we did count our friends,
But in the end proved knaves.

And now to such a grievous height
Are our misfortunes grown,
That our estates are took away
By tricks before ne'er known.

For there are agents sent abroad
Most humbly for to crave
Our alms; but if they are denied,
And of us nothing have,

Then by a vote EX TEMPORE
We are to prison sent,
Mark'd with the name of enemy,
To King and Parliament:

And during our imprisonment,
Their lawless bulls do plunder
A license to their soldiers,
Our houses for to plunder.

And if their hounds do chance to smell
A man whose fortunes are
Of some account, whose purse is full,
Which now is somewhat rare;

A MONSTER now, DELINQUENT term'd,
He is declared to be,
And that his lands, as well as goods,
Sequester'd ought to be.

As if our prisons were too good,
He is to Yarmouth sent,
By virtue of a warrant from
The King and Parliament.

Thus in our royal sovereign's name,
And eke his power infused,
And by the virtue of the same,
He and all his abused.

For by this means his castles now
Are in the power of those
Who treach'rously, with might and main,
Do strive him to depose.

Arise, therefore, brave British men,
Fight for your King and State,
Against those trait'rous men that strive
This realm to ruinate.

onsdag 4 mars 2009

Rädsla och anakronism

Republikanerna påvisar en märklig rädsla mot allt som är annorlunda. Monarkin anses vara " besynnerlig" enligt DN, vad de jämför med framgår dock inte. Huvudproblemet verkar bestå i att DN inte kan skilja mellan monarkin som institution och mänskliga individer. Med en sådan världsåskådning så misstänker jag att det mesta blir ytterst besynnerligt...

Republikanerna går i GP ännu längre i sammanblandandet av institution och individ och lägger som vanligt till ett vagnslast av anakronism. Det verkar som om republikanerna tror att monarkin är ett medeltida system, menvem som helst kan, genom att öppna ett lexikon, se att monarkin har funnits alltsedan de första staternas uppkomst. Som vanligt gör republikanerna ingen skillnad mellan politiskt förtroendevalda och kompetensbesatta arbeten. En riksdagsman har med republikanernas synsätt blivit tillsatt på exakt samma sätt som en domare. Märkligt nog brukar det inte anses önskvärt med politiskt tillsatta domare i andra fall men det är det minst konstiga med republikanernas resonemang. Eftersom de gör två olika tillsättningsformer till en så kan de naturligtvis inte begripa att det kan finnas ytterligare tillsättningsformer. Att deras förenkling redan från början är absurd bekymrar dock inte republikanerna. 

tisdag 3 mars 2009

Europeiseringen fortsätter

En republikansk logga har anskaffats för det "svenska" EU-ordförandeskapet. Förklaringen lyder: "Det ska visa att det är en EU-agenda vi driver. Sverige har gått från att se det ur ett strikt svenskt perspektiv till ett mera europeiskt. Vi har ambitionen att tillhöra Europas kärna". Så något svenskt ordförandeskap är det alltså inte tal om, utan det är européer som kommer att besluta om EU:s bästa och inte svenskar som ska se till Sveriges bästa.

Allt som är svenskt skall alltså stöpas och bli europeiskt istället. Även det svenska landskapet vilket visas i exemplet med de svenska hagarna som inte är tillräckligt europeiska. Om man vill så kan man skriva under en protestlista mot detta.

lördag 28 februari 2009

Europeisk nationalism

En av världens nyaste stater, den Europeiska Unionen, försöker aktivt att skaffa sig nya medborgare och säkerställa ett eget territorium. Svenskarna ska göras om till européer vilket bland annat tar sig uttryck i att svenska skolbarn får lära sig säga saker i stil med "vi i EU", svenskar erbjuds delta i val till EU:s parlament och påstås vara "EU-medborgare". Konungariket Sverige skall göras om till en underordnad provins eller vasallstat, något som de svenska riksdagsmännen aktivt stödjer. Ungefär som under 1700-talet då riksdagsmännen fick betalt av den ryska staten för att sätta Rysslands intressen före Sveriges. Lyckligtvis satte kung Gustav III stopp för detta och vi får hoppas på en liknande utveckling idag.

Européerna i Sverige vill föra riket ännu djupare in i mörkret genom ett medlemskap i EMU. De hävdar att Sverige är tvunget att gå med eftersom det ingår i själva EU-medlemskapet. Om så är fallet så var EMU-omröstningen också en folkomröstning om EU-medlemskapet. Inget riksdagsparti agerar emellertid för att ta tillvara på folkets vilja. Ser man på Vänsterpartiet och Miljöpartiet så röstade de redan 1994 i riksdagen för att Sverige skulle gå med i EU, och deras förmenta EU-motstånd har aldrig varit mer än symboliskt.

Centerpartister om gårdsnamn som kulturarv

Det verkar åtminstone finnas några politiker som tar utrotningen av gårdsnamnen på allvar. De tar upp flera av problemen som jag skrivit om i mina tidigare blogginlägg, men centerpartisterna verkar mena att det ännu inte har skett något beslut om att göra om gårdsnamn till gatuadresser. Som jag tidigare lyckats visa efter många månaders intensivt informationssökande så försvann gårdsnamnen från folkbokföringen 2006 i Östergötland Västanstång. Det är möjligt att vansinnet ännu inte drabbat Boråstrakten där de klarsynta centerpartisterna tydligen huserar, men det är ändå en smula märkligt. Detta speciellt med tanke på att det tydligen var 2003 som min hemkommun tog sitt beslut och Lantmäteriet borde gjort sin undersökning än tidigare. Processen har antagligen medvetet utförts i det tysta och så utdraget som möjligt för att undgå kritik och offentlig debatt.

En hel del nättjänster som kräver att man lämnar sin postadress har blivit omöjliga för mig att använda då de kräver att man har med siffror i sin adress. Ett effektivt knep då nätet är särskilt viktigt för personer på landsbygden, men det biter inte på mig. Oavsett om jag får hjälp av politiker som centerpartisterna i debattinlägget jag ovan hänvisade till eller inte så kommer jag fortsätta kampen. De fantasilösa och okunniga stadsborna ska inte få gå segrande ur striden.

fredag 27 februari 2009

Skiktat ägande

Angående fildelningsdebatten så är det viktigt att poängtera att upphovsrätt är en form av inskränkning i äganderätten. Med andra ord så är ägandet av exempelvis filmer på DVD-skivor skiktat. När människor sedan utvecklar ny teknik och nya tankegångar så blir det snabbt omöjligt att säga vem som har rätt till vad. Lösningen blir då liksom tidigare i historien att försöka samla ägandet. Då blir naturligtvis frågan om vem som skall få hela kakan och vem som skall mista de delar som man ursprungligen haft.

Tre rättssociologer har på ett bra sätt problematiserat fildelningen på DN Debatt:

"Dock med ett undantag: framställning och kopiering av exemplar för
enskilt bruk får ske för framställarens eget behov eller nyttjande inom
familje- och umgängeskretsen."

Upphovsrätten har alltså haft tydliga begränsningar, men dessa har numera spelat ut sin roll. Märkligt nog så låter man en domstol sysselsätta sig med en fråga trots att den lag den har att döma efter saknar all relevans i den situation som uppstått. Rimligen måste detta leda till en friande dom i målet mot Pirate Bay, då rättsprincipen att allt som inte är förbjudet är tillåtet generellt gäller.

Om det nu skulle vara kriminellt att fildela kan man undra varför statsminister Reinfeldt gått ut och sagt att man inte kan kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Varför väcka frågan överhuvudtaget om det redan var förbjudet? Sanningen är naturligtvis att fildelning inte alls är olagligt utom i vissa extremfall. Trots det så påstås det gång på gång att det skulle vara olagligt att fildela något med upphovsrätt utan tillstånd. Att göra fildelning olagligt skulle innebära en enorm konfiskation av människors egendom på samma sätt som om man bestämt att alla köpfilmer i själva verket är hyrfilmer och gått in i människors hem och återtagit de icke återlämnade "hyrfilmerna.

fredag 20 februari 2009

Nu ligger lag i spjutstångs ände

Materialrätten som den ser ut idag är så pass föråldrad att den inte längre kan användas. Ett uppbåd av stjärnartister vill inskränka "illegala" fildelares rättigheter. Upphovsrätten har dock aldrig tänkts att vara en slags suveränitetsrätt där rättigheter som förts vidare helt plötsligt kan dras in på upphovsrättsinnehavarens begäran. Rättighetsanspråken skiktade och baserade på föreställningar och teknik som inte längre har någon betydelse vilket gör det skandalöst att i domstol försöka ge all rätt åt ena eller andra sidan. Ett tydligt exempel på hur den tekniska utvecklingen påverkat ges i det här inlägget om exemplarförsäljning.lördag 14 februari 2009

Feodala rövarbaroner

Återigen försöker de feodala rövarbaronerna att utvidga sina rättigheter på andras bekostnad. Upphovsrättsinnehavarna kommer säkerligen inte ge sig förrän de erkänts full äganderätt till Det anses tydligen vara en smidig affärsidé att först påstå sig sälja något till någon och sedan påstå att man fortfarande äger det man sålt.

Ipred skulle ha införts redan 2006, Sverige har dömts för att det införts för sent, och i kontakten med polisen är det tydligt att de har svårt att hitta utredningsresurser till upphovsrättsbrott.
Tydligen ska Konungariket Sverige ha "dömts" för att inte ha genomfört Ipred tidigare. Återigen en kränkning av Hans Heliga Majestät Konungens suveränitet. Främmande makt vill inskränka svenskarnas rättigheter, men förhoppningsvis kommer riksdagen inte att tillåta detta.

Ipred-lagen är löjlig och omöjlig, den är dessutom retroaktiv till sin natur vilket Hans Majestät Konungen uttryckligt fördömt.   
onsdag 11 februari 2009

Kyrkan i Sverige och Antikrist

I och med reformationens införande så kom kyrkan i Sverige i konflikt med påven i Rom. Kyrkan i Sverige kallade sig under tidigmodern tid inte för "Svenska kyrkan", utan såg sig som en del av den universella (katolska) kyrkan. Det var istället påven och de som böjde sig för hans vilja som avfallit från den rätta tron. Bland lutherska teologer kom därför påven eller snarare påvedömet att förstås som Antikrist. Denna syn tog olika uttryck i svenska religiösa texter, exempelvis så står det i kommentaren till Upp 18:2 "Fallet, fallet är det stora Babylon" följande: "Thet är thet frögderop öfwer Påwens nederfall". De mest intressanta texterna som utpekar påven som Antikrist är dock de båda Antikristpsalmerna i 1695 års psalmbok. Här är de i fulltext:

Om Antichristo.
236.
1. O Rom/ går thet nu så medh tigh/
Som hafwer stålt här lefwat/
Och tin Påfwe nogh wäldelig
Öfwer all werld uphäfwet:
Och giorde tigh båld medh mycken wåld/
Tin macht gick öfwer alla:
Förachtade så både stora och små/
Som eij wille til tigh falla.

2. Land/ rijke och theras förmän
Tu achtade ganska ringa/
Aldrig tänckte tu i werlden änn/
At tigh skulle någon twinga:
Nu kom här fram en ringa man:
Gudz Ord hade han i munnen/
Och slog tigh om/ o starcka Rom/
Thet trodde tu ingalunda.

3. Alle weta nu wäl medh sigh
Genom Gudz Ord och nåde/
At tu och tin Afgudh medh tigh
hafwa oß kommit i wåda/
Och oßförfördt ifrå Gudz Ord/
På menniskiors dicht och funder/
Och så förwändt och nedersänckt
I tin falskheß afgrunder.

4. För Gudi och hans helga Christ
Tu tigh en Afgudh upreste/
Som är then sanna Antichrist/
Thet Skriften wäl bewijste:
Han är ju then/ som sigh alleen
Lät aldrahelgast kalla;
Och giorde såsom skrifwit står/
Igenom Propheter alla.

5. Sij/ man haar dyrckat för en Gudh/
Och giordt stoor prijs och ähra
Then stora Babyloniske brudh;
Som medh sin falska lära
Hafwer bemängt/ och mångom skänckt/
Af the jorderikes Förstar;
Betwingat mång/ och giordt stoor twång/
Och ingen man betröstat.

6. Unger/ gammal/ qwinna och man/
Thet skolen i weta alle/
At Jesabel medh Babylon/
Hon är nu nederfallen:
Som satt i prijs/ och hölt sigh wijs/
Och giorde sigh mycket stålta/
I sitt högmodh emot Gudz Bodh;
Som hennes nedfall wålte.

7. Evangelium Gudz sanna Ord
War tigh af Gudh befallat/
At spisa then förskingrade hiord/
Så wijdt öfwer werlden alla;
At wij medh roo/ och hiertans troo
Bekänne Gudz Namn och ähra/
Och fruchte then som är alleen
Uthöfwer alt en Herre.

8. Nu haar man mera fruchtat tigh/
Som äst i synden födder/
Än sielf Gudz Son af Himmelrijk/
Then ther för oß är döder.
Tin lagh och bann omkring all land
Fast räddes både man och qwinna:
Nu gifwe Gudh at all tin budh
Må snart en ända finna!

9. Ja/ synder medh theß stora krafft/
Förlätstu swårliga många/
Sade at ingen blef förtapt/
Om tu kunde godzet fånga:
Aldrig war sagt til thenna macht/
At bruka tin egen wilja;
Men medh Gudz Ord then Christna hiord/
Från sina synder skilja.

10. Then helga Skrift haar tu förwändt/
Oß til stoor nödh och wånda/
Och obarmhertigt them förbrändt/
Som mot tigh wille stånda:
Nu hafwer Gudh tin falska budh
All werlden uppenbarat/
Och medh sin Ord then klena hiord/
Sina wägar rätt förklarat.

11. Ofödder är then menniskia än/
Som kan alt spel beskrifwa/
Ther Påfwen medh så många alleen
I werlden plägar drifwa;
Medh munckerij och mångt partij/
The honom äro like/
Hans creatur hwart i sin skrudh
Uthstängde från Gudz Rijke.

12. Nu bedie wij tigh/ JEsu båld/
Tu högst i Himmels throne/
Fräls oß från Påfwens grymma wåld;
Och all wår synd försone:
Ty tu alleen förwist är then/
Som hielper och tröstar alla:
Ho tina nådh af öfwerdåd
Försmår/ skal ewigt falla.

237.
1.Gudh Fader wilje wij prisa/
Och JEsum hans enda Son/
Medh härlig sång och wisa;
Thet är oß til en stoor mohn/
At wij honom tacke och ähre/
Och rätt af hiertans grund/
För sina helga läro/
Både nu och i all stund.

2. Fordom tijd war thet talat
Af helga Propheters munn/
Och war en lång tijd dwalat/
Til ena tilskickada stund/
At komma skulle hunger och plåga/
Doch eij på brödh eller must/
Men menniskian skulle fråga
Efter siälenes enda kost.

3. En Ulfwer war uprunnen
Ibland de kallade fåår/
Och wardt medh machten funnen/
At skingra åhr ifrån åhr:
Han kunde sigh aldrig mätta
Af theras miölck ock blodh/
Medh olagh och orätta:
Han war them intet godh.

4. Thet willdiur haar sitt säte
I JEsu heliga stadh/
Och haar sin Gudh förgätit:
Thet är upfylt medh haat;
Och wil the herdar förderfwa/
Alt medh en sådan acht/
Thet menar sigh förwerfwa
Öfwer fåren alla macht.

5. Thet war stoor jämmer och plåga
Ibland then fattiga hiord;
Ty ingen torde wåga
Uthsprida Gudz heliga Ord/
För thenna Ulfwen arga/
Alt medh sitt swåra hoot;
Ty han mån döda och sarga
Them honom stodo emot.

6. Öfwer thenna wedermödo
Lät Gudh förbarma sigh/
At thetta willdiur snöda
Så foor medh list och swijk:
Ty sände Gudh sin Anda
I thenna werlden nidh/
At lära oß förstånda
Och känna Christi frijd.

8. Gudz klara Ord och rena/
Som siälenes hälsa är/
Wil oß then ulf förmena/
Som afwund ther widh bär/
At thet skal oß förklaras
Alt medh sin rätta grund/
Han finner sigh ther at snärjas/
Hwar dagh och allan stund.

9. O ädle JEsu Christe/
Gudz Son af Himmelrijk!
Som oß aldeles uthwijste
(Theß wele wij prisa tigh)
Huru wij skole öfwerwinna
Then leda Antichrist:
At han kan sielf besinna
Sigh snärjas medh sin list.

10. Förminskas skal titt wälde/
Tu grymme Antichrist:
Tina lemmar och uppehälle
Hafwa redo fångit en brist:
Och ytterst skal Gudz Ande/
Som går af Christi munn/
Tigh dräpa utan wånda:
Så ändas werldsens stund.

11. At så skal skee och hända/
Thet haar oß Skriften lärdt/
Titt rijke skal fåå en ända/
Som hafwer en lång tijd härdt:
Then länge war i lönde/
Han är nu uppenbar/
Som allom Gudz Ord sönde/
Och lärde sin egen paar.

12. Ho ästu arge dåre/
Som undrar här uppå?
Tu må wäl fälla tårar/
At tu kunde weta fåå/
Och lära then rätta wägen/
Som leder til ewigt lijf/
Och icke wara så trägen
I håhn och fåfängt kijf.

13. Wil tu nu thet rätt weta/
Så fly all mennisklig dicht:
Apostlar och Propheter/
Och all then helga Skrift/
Gifwa tigh thet tillkämma/
Om tu them sökia wilt/
Hwart tu skalt hamna och lända:
Gudh ware oß allom mild!"till rikets oboteliga skada och deras winning"

Är namnet på en ny bok av Thomas Magnusson, utgiven av Historiska institutionen vid Göteborgs universitet. Boken behandlar kritiken som fanns mot det Ostindiska kompaniet under 1700-talet och är mycket läsvärd.

Liksom Ostindiska kompaniets män påstår handelsmännen som tjänar pengar på ”upphovsrätten” att deras handel ger rikedom och välfärd åt folket i vårt rike. Deras föråldrade syn på immaterialrätten är en del i feodalismen som alltmer stärker sitt grepp om Konungariket Sverige.

Äganderätt av olika slag förändras ständigt med människors värderingar och förändringar i teknik och organisation. De historiska avhandlingarna Disciplinering och konflikt av Anders Florén och Att hävda sin rätt av Maria Ågren tar upp intressanta aspekter av detta. Den äganderätt som kom att utvecklas under 1700-talets Sverige var avgörande för proletariseringen av den svenska allmogen. Justitiekanslern vägrade att hjälpa de drabbade, men det behöver inte alltid bli de redan mäktiga som går segrande ur sådana strider. Ett exempel är inrättandet av offentliga bibliotek vilka under 1800- och 1900-talen kom att fylla samma funktion som internet och fildelning gör idag.

Digital teknik, internet och fildelning är verkligen stora förändringar som säkert kommer att påverka samhällets lagar och regler ytterligare. Det kan komma att sluta med att antingen upphovsrättsinnehavarna eller fildelarna står där som totala förlorare. Det som borde göras nu är att regeringen tar sitt ansvar och stoppar den kommande rättegången mot Pirate Bay. Risken är tyvärr stor att statsministern och hans privata sammanslutning av partipolitiker (regeringen) som vanligt är handlingsförlamade. Den äganderätt privatpersoner förvärvat genom att köpa (istället för att hyra) exempelvis musik-CD och filmer riskerar att urholkas. Lägg därtill begränsandet av informationsflödet så är det uppenbart att antipiratligan gör riket obotlig skada endast för deras vinning.


onsdag 28 januari 2009

Feodaliseringen av Sverige

DN debatt redovisar planerna för den kommande feodaliseringen av Sverige. Alliansens partiledare säger egentligen ingenting nytt i sin artikel, deras kraftfulla beslutande går helt enkelt ut på att allt ska se ut som förut och att man ska vänta tills nästa val innan fler regioner bildas.

Förändringarna är egentligen inte administrativa utan syftar till att förändra identitet och språkbruk samt hur människor tänker på och uppfattar sig själva. Sekundärkommuner döps om till regionkommuner, län till regioner och landsting till regionparlament i någon slags stalinisering av det svenska språket. Det är uppenbart att detta är ett sätt att öka avståndet mellan folk och stat, därför skall den gamla länsindelningen bort då länen var till för att ta tillvara  både lokala och statliga intressen. Istället ska alltså en ny feodal indelning av Sverige göras för att öka avståndet inte bara mellan stat och folk utan också mellan rikets olika delar. Söndra och härska är den nya regionindelningens verkliga innebörd. Detta för att ge mer makt åt jakobinerna på folkets bekostnad och mer suveränitet åt EU på Sveriges bekostnad.

Sveriges regionala indelning är helt baserad (förutom EU:s vattendirektiv, men den är snarare EU:s indelning snarare än Sveriges) på landskapen. Från dessa stammar sedan indelningen i stift, län och lagsagor. Även indelningsverkens militära regementen utgick från denna regionala indelning.

Denna regionala indelning har alltså funnits i över 1000 år och visar som synes upp stor kontinuitet och har använts på en rad olika sätt och med skiftande territoriell indelning. Varför är det då omöjligt att använda Sveriges ursprungliga regionala indelning idag när den har kunnat anpassas till helt olika omständigheter i det förflutna?

Den nya regionindelningen är ett medvetet hot mot rådande regionala identiteter - västgötar ska göras om till Västra Götalänningar.

Så särskilt lyckat har den nya regionindelningen inte heller varit; Västra Götaland har tvingats öppna lokala avdelningar av sin administration efter den gamla länsindelningen. Så i praktiken så har det endast tillkommit ytterligare en politisk nivå till de tre tidigare.

Lustigt nog ska EU ha kommit fram till att en optimal region ska ha 8-10 miljoner invånare. Hur många svenska regioner blir det?

tisdag 27 januari 2009

Att vara vasall till EU

Det är tydligt att Konungariket Sverige står i ett vasallförhållande till den större och mäktigare staten EU. Underdånigheten hos de svenska "förhandlarna" är vidrig att beskåda.

För att ställa riket än mer under främmande makt så vill vissa att vi ska gå med i EMU. Märkligt att vi ska ha ännu en folkomröstning om EMU, jag har nämligen redan röstat i en sådan. Vad jag inte har röstat om är däremot huruvida vi ska vara med i EU. Det logiska och rimliga är naturligtvis att ha en ny EU-omröstning.

Upphovsrätt

Jan Trost oroar sig för att studenter läser inscannad kurslitteratur. Det är naturligtvis bättre att låna boken i fysisk form på biblioteket, men principen är densamma. Trosts argument saknar relevans i den digitala världen, däremot kan han antagligen bli förgrundsfigur i en rörelse som vill förbjuda landets alla bibliotek.

Jag har haft gott om föreläsare som brukar hjälpa studenter med att bryta mot diverse kopieringsregler. Upphovsrätt fungerar bara om man förbjuder datorer och bibliotek. Idag så hindras många forskare från att trycka sina avhandlingar då de inte har råd att betala de som innehar upphovsrätten på bilder etc.

Varför vi på order från främmande makt ska införa en retroaktiv lag som fråntar folk äganderätten från inköpta CD- och DVD-skivor är en gåta.

onsdag 14 januari 2009

Är det bättre att låna än att arbeta?

Regeringen säger sig vilja utföra framtidssatsningar men däremot inga ekonomiska satsningar. Framtiden kommer med andra ord att vara lågbudget.

Om människor får jobb och högre inkomster så råkar de förvisso ut för skattehöjningar. Regeringen vill tydligen undvika detta, man kan fråga sig varför då både skattebetalarna och staten får in mer pengar vis ovanstående scenario.

Regeringens passivitet spär snarare på krisen då den signalerar att alla ska låta bli att beställa, köpa och låna av varandra. Ett passivt förhållningssätt innebär också att saker som borde göras för att utveckla och effektivisera samhället får stå tillbaka vilket likaså innebär färre jobb

Istället för att börja få folk att börja samspela ekonomiskt med varandra och därmed generera arbetstillfällen vill regeringen att folk ska skuldsätta sig. I kombination med att inga åtgärder görs för att komma ur krisen så innebär det ett ständigt lånande till ständigt ökande räntor. Ingen bra lösning på krisen.

söndag 4 januari 2009

Konsten att göra det möjliga omöjligt

DN debatt har ett inlägg om framtiden för Volvo och SAAB, tydligen skrivet av ekonomer (d.v.s. teknologer som sysslar med människovetenskap). De bygger sina argument på att det skulle finnas en slags avgrundsdjup skillnad mellan statligt och privat ägande. Var gränsen går mellan dessa ägandeformer är dock oklar då det finns oräkneliga sätt att organisera ägandet på.
"enstaka statligt ägda företag överlag utvecklas sämre än privatägda i konkurrensutsatta branscher"
Det finns gott om historiska exempel på motsatsen, problemet är att vilken ståndpunkt man än anför så hamnar man i en definitionsfråga om huruvida det rör sig om privat eller statligt ägande. Det märkliga är att debattörerna inte anför några argument samtidigt som de nämner att det finns kritik mot deras åsikter - hårdhänt redigering av DN?


"Företag missgynnas i regel av statliga ägare"
Varför skulle ett företag missgynnas av en viss ägare? Vad räknas som stat, bara FN:s medlemmar? Det är kanske därför som Taiwan varit så framgångsrika - landet är ingen stat utan ett privat korporation med egen krigsmakt beläget inom Kinas gränser. Inte undra på att Kina inte vågar invadera när de skulle tvingas möta en privatägd krigsmakt som alltså per definition är överlägsen en statligt ägd. Sverige kan på samma sätt betraktas som en del av staten EU, så det borde i så fall inte vara något problem om det icke-statliga Sverige äger Volvo och SAAB.


"På papperet äger skattebetalarna rätten till
företagets kassaflöde, men i praktiken är kontrollen koncentrerad till
den politiskt tillsatta företagsledningen..."

Fler märkligheter, på vilket sätt får skattebetalarna kontroll över Volvo och SAAB om de förblir i privata händer?


"Exempelvis har den snabba teknologiska förändringen
i telekombranschen har krävt enorma investeringar i ny teknik. Dessa
investeringar har skett i privata företag eftersom statliga företag i
många fall inte kan uppbringa medel till så stora investeringsprogram
"
Investeringar som staten ofta varit drivande i och som fördröjts då de privata företagen låtit bli att uppfylla sina åtaganden.


"Hur många bilar som ska tillverkas i Sverige bör vara en ekonomisk fråga. Inte en politisk."
Summa summarum: Politik handlar om att göra det omöjliga möjligt medan ekonomi handlar om att göra det möjliga omöjligt.