lördag 28 februari 2009

Europeisk nationalism

En av världens nyaste stater, den Europeiska Unionen, försöker aktivt att skaffa sig nya medborgare och säkerställa ett eget territorium. Svenskarna ska göras om till européer vilket bland annat tar sig uttryck i att svenska skolbarn får lära sig säga saker i stil med "vi i EU", svenskar erbjuds delta i val till EU:s parlament och påstås vara "EU-medborgare". Konungariket Sverige skall göras om till en underordnad provins eller vasallstat, något som de svenska riksdagsmännen aktivt stödjer. Ungefär som under 1700-talet då riksdagsmännen fick betalt av den ryska staten för att sätta Rysslands intressen före Sveriges. Lyckligtvis satte kung Gustav III stopp för detta och vi får hoppas på en liknande utveckling idag.

Européerna i Sverige vill föra riket ännu djupare in i mörkret genom ett medlemskap i EMU. De hävdar att Sverige är tvunget att gå med eftersom det ingår i själva EU-medlemskapet. Om så är fallet så var EMU-omröstningen också en folkomröstning om EU-medlemskapet. Inget riksdagsparti agerar emellertid för att ta tillvara på folkets vilja. Ser man på Vänsterpartiet och Miljöpartiet så röstade de redan 1994 i riksdagen för att Sverige skulle gå med i EU, och deras förmenta EU-motstånd har aldrig varit mer än symboliskt.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ett problem där är att denne heroiske Tredje Gustav idag skulle ha haft en politisk hemvist som inte anses rumsren. sd eller nd är liksom bara förnamnet.

medundersåte sa...

Håller inte med om Gustav III:s politiska hemvist, hans Sverige var en konglomeratstat så någon nationalism i den tappning som sd och nd håller på med var det inte tal om. Det icke rumsrena med Gustav III skulle väl snarare bestå i att han vägrade kompromissa med överklassen i Sverige och de massmördande franska revolutionärerna. Det var också den svenska adeln som inspirerade av de franska revolutionärerna mördade Gustav III.

Jag tror för övrigt inte att vare sig sd eller nd skulle vara mindre undfallande än v och mp gentemot EU. Men det får vi väl se i nästa riksdagsval då kd verkar fast beslutna att jaga bort alla sina väljare till sd. Själv föredrar jag Piratpartiet, vilket är det enda antifeodala partiet i Sverige.