lördag 14 februari 2009

Feodala rövarbaroner

Återigen försöker de feodala rövarbaronerna att utvidga sina rättigheter på andras bekostnad. Upphovsrättsinnehavarna kommer säkerligen inte ge sig förrän de erkänts full äganderätt till Det anses tydligen vara en smidig affärsidé att först påstå sig sälja något till någon och sedan påstå att man fortfarande äger det man sålt.

Ipred skulle ha införts redan 2006, Sverige har dömts för att det införts för sent, och i kontakten med polisen är det tydligt att de har svårt att hitta utredningsresurser till upphovsrättsbrott.
Tydligen ska Konungariket Sverige ha "dömts" för att inte ha genomfört Ipred tidigare. Återigen en kränkning av Hans Heliga Majestät Konungens suveränitet. Främmande makt vill inskränka svenskarnas rättigheter, men förhoppningsvis kommer riksdagen inte att tillåta detta.

Ipred-lagen är löjlig och omöjlig, den är dessutom retroaktiv till sin natur vilket Hans Majestät Konungen uttryckligt fördömt.   
Inga kommentarer: