fredag 27 februari 2009

Skiktat ägande

Angående fildelningsdebatten så är det viktigt att poängtera att upphovsrätt är en form av inskränkning i äganderätten. Med andra ord så är ägandet av exempelvis filmer på DVD-skivor skiktat. När människor sedan utvecklar ny teknik och nya tankegångar så blir det snabbt omöjligt att säga vem som har rätt till vad. Lösningen blir då liksom tidigare i historien att försöka samla ägandet. Då blir naturligtvis frågan om vem som skall få hela kakan och vem som skall mista de delar som man ursprungligen haft.

Tre rättssociologer har på ett bra sätt problematiserat fildelningen på DN Debatt:

"Dock med ett undantag: framställning och kopiering av exemplar för
enskilt bruk får ske för framställarens eget behov eller nyttjande inom
familje- och umgängeskretsen."

Upphovsrätten har alltså haft tydliga begränsningar, men dessa har numera spelat ut sin roll. Märkligt nog så låter man en domstol sysselsätta sig med en fråga trots att den lag den har att döma efter saknar all relevans i den situation som uppstått. Rimligen måste detta leda till en friande dom i målet mot Pirate Bay, då rättsprincipen att allt som inte är förbjudet är tillåtet generellt gäller.

Om det nu skulle vara kriminellt att fildela kan man undra varför statsminister Reinfeldt gått ut och sagt att man inte kan kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Varför väcka frågan överhuvudtaget om det redan var förbjudet? Sanningen är naturligtvis att fildelning inte alls är olagligt utom i vissa extremfall. Trots det så påstås det gång på gång att det skulle vara olagligt att fildela något med upphovsrätt utan tillstånd. Att göra fildelning olagligt skulle innebära en enorm konfiskation av människors egendom på samma sätt som om man bestämt att alla köpfilmer i själva verket är hyrfilmer och gått in i människors hem och återtagit de icke återlämnade "hyrfilmerna.

Inga kommentarer: