onsdag 11 februari 2009

"till rikets oboteliga skada och deras winning"

Är namnet på en ny bok av Thomas Magnusson, utgiven av Historiska institutionen vid Göteborgs universitet. Boken behandlar kritiken som fanns mot det Ostindiska kompaniet under 1700-talet och är mycket läsvärd.

Liksom Ostindiska kompaniets män påstår handelsmännen som tjänar pengar på ”upphovsrätten” att deras handel ger rikedom och välfärd åt folket i vårt rike. Deras föråldrade syn på immaterialrätten är en del i feodalismen som alltmer stärker sitt grepp om Konungariket Sverige.

Äganderätt av olika slag förändras ständigt med människors värderingar och förändringar i teknik och organisation. De historiska avhandlingarna Disciplinering och konflikt av Anders Florén och Att hävda sin rätt av Maria Ågren tar upp intressanta aspekter av detta. Den äganderätt som kom att utvecklas under 1700-talets Sverige var avgörande för proletariseringen av den svenska allmogen. Justitiekanslern vägrade att hjälpa de drabbade, men det behöver inte alltid bli de redan mäktiga som går segrande ur sådana strider. Ett exempel är inrättandet av offentliga bibliotek vilka under 1800- och 1900-talen kom att fylla samma funktion som internet och fildelning gör idag.

Digital teknik, internet och fildelning är verkligen stora förändringar som säkert kommer att påverka samhällets lagar och regler ytterligare. Det kan komma att sluta med att antingen upphovsrättsinnehavarna eller fildelarna står där som totala förlorare. Det som borde göras nu är att regeringen tar sitt ansvar och stoppar den kommande rättegången mot Pirate Bay. Risken är tyvärr stor att statsministern och hans privata sammanslutning av partipolitiker (regeringen) som vanligt är handlingsförlamade. Den äganderätt privatpersoner förvärvat genom att köpa (istället för att hyra) exempelvis musik-CD och filmer riskerar att urholkas. Lägg därtill begränsandet av informationsflödet så är det uppenbart att antipiratligan gör riket obotlig skada endast för deras vinning.


Inga kommentarer: