onsdag 28 januari 2009

Feodaliseringen av Sverige

DN debatt redovisar planerna för den kommande feodaliseringen av Sverige. Alliansens partiledare säger egentligen ingenting nytt i sin artikel, deras kraftfulla beslutande går helt enkelt ut på att allt ska se ut som förut och att man ska vänta tills nästa val innan fler regioner bildas.

Förändringarna är egentligen inte administrativa utan syftar till att förändra identitet och språkbruk samt hur människor tänker på och uppfattar sig själva. Sekundärkommuner döps om till regionkommuner, län till regioner och landsting till regionparlament i någon slags stalinisering av det svenska språket. Det är uppenbart att detta är ett sätt att öka avståndet mellan folk och stat, därför skall den gamla länsindelningen bort då länen var till för att ta tillvara  både lokala och statliga intressen. Istället ska alltså en ny feodal indelning av Sverige göras för att öka avståndet inte bara mellan stat och folk utan också mellan rikets olika delar. Söndra och härska är den nya regionindelningens verkliga innebörd. Detta för att ge mer makt åt jakobinerna på folkets bekostnad och mer suveränitet åt EU på Sveriges bekostnad.

Sveriges regionala indelning är helt baserad (förutom EU:s vattendirektiv, men den är snarare EU:s indelning snarare än Sveriges) på landskapen. Från dessa stammar sedan indelningen i stift, län och lagsagor. Även indelningsverkens militära regementen utgick från denna regionala indelning.

Denna regionala indelning har alltså funnits i över 1000 år och visar som synes upp stor kontinuitet och har använts på en rad olika sätt och med skiftande territoriell indelning. Varför är det då omöjligt att använda Sveriges ursprungliga regionala indelning idag när den har kunnat anpassas till helt olika omständigheter i det förflutna?

Den nya regionindelningen är ett medvetet hot mot rådande regionala identiteter - västgötar ska göras om till Västra Götalänningar.

Så särskilt lyckat har den nya regionindelningen inte heller varit; Västra Götaland har tvingats öppna lokala avdelningar av sin administration efter den gamla länsindelningen. Så i praktiken så har det endast tillkommit ytterligare en politisk nivå till de tre tidigare.

Lustigt nog ska EU ha kommit fram till att en optimal region ska ha 8-10 miljoner invånare. Hur många svenska regioner blir det?

Inga kommentarer: