tisdag 27 januari 2009

Upphovsrätt

Jan Trost oroar sig för att studenter läser inscannad kurslitteratur. Det är naturligtvis bättre att låna boken i fysisk form på biblioteket, men principen är densamma. Trosts argument saknar relevans i den digitala världen, däremot kan han antagligen bli förgrundsfigur i en rörelse som vill förbjuda landets alla bibliotek.

Jag har haft gott om föreläsare som brukar hjälpa studenter med att bryta mot diverse kopieringsregler. Upphovsrätt fungerar bara om man förbjuder datorer och bibliotek. Idag så hindras många forskare från att trycka sina avhandlingar då de inte har råd att betala de som innehar upphovsrätten på bilder etc.

Varför vi på order från främmande makt ska införa en retroaktiv lag som fråntar folk äganderätten från inköpta CD- och DVD-skivor är en gåta.

Inga kommentarer: