onsdag 14 januari 2009

Är det bättre att låna än att arbeta?

Regeringen säger sig vilja utföra framtidssatsningar men däremot inga ekonomiska satsningar. Framtiden kommer med andra ord att vara lågbudget.

Om människor får jobb och högre inkomster så råkar de förvisso ut för skattehöjningar. Regeringen vill tydligen undvika detta, man kan fråga sig varför då både skattebetalarna och staten får in mer pengar vis ovanstående scenario.

Regeringens passivitet spär snarare på krisen då den signalerar att alla ska låta bli att beställa, köpa och låna av varandra. Ett passivt förhållningssätt innebär också att saker som borde göras för att utveckla och effektivisera samhället får stå tillbaka vilket likaså innebär färre jobb

Istället för att börja få folk att börja samspela ekonomiskt med varandra och därmed generera arbetstillfällen vill regeringen att folk ska skuldsätta sig. I kombination med att inga åtgärder görs för att komma ur krisen så innebär det ett ständigt lånande till ständigt ökande räntor. Ingen bra lösning på krisen.

Inga kommentarer: