torsdag 11 mars 2010

Angrepp mot successionsförordningen

Anders Ahlberg vill i Kyrkans tidning liksom terroristerna som tagit makten i Nepal "befria" religiösa institutioner och kungahus. Att monarkin är en del av religionen undgår dock Ahlberg och Nepals maoister. Varför överhuvudtaget vilja påtvinga en förändring mot folkets vilja med den sällsynt löjliga motiveringen att gällande ordning skulle vara "fördemokratisk" Riksdagen, länen, ämbetsverken, kommunerna, för att inte tala om kyrkan är alla fördemokratiska, innebär det att de måste upplösas på samma sätt som bandet mellan monarkin och kyrkan? Bildtexten hävdar också att kungahuset inte omfattas av religionsfriheten. Det finns dock inga institutioner, föreningar eller byggnader som omfattas av religionsfrihet. Mänskliga rättigheter gäller endast enskilda människor och det är ingen mänsklig rättighet att vara kunglig.

torsdag 4 mars 2010

Opera om republikanskt våld

Karmelitsystrarna spelas just nu på Malmöoperan. Den är baserad på en sann historia från Franska revolutionen där republikanerna visade sitt rätta ansikte.

Republikanska planer på att sätta de mänskliga rättigheterna ur spel

Jag har hört sägas att det enligt Gauss normalfördelningskurva så ska antalet knäppskallar uppgå till 7% av populationen. I en artikel i Expressen framgår det dock att antalet knäppskallar i Sverige är uppe i 19%, vilket är skrämmande.

Republikanerna vill "avskaffa monarkin", problemet är att de inte har rätt att bestämma över enskilda människors rätt till statstillhörighet. Konungariket Sverige är som man hör på namnet en monarki och inte en republik.  Det enda man kan göra som inte strider mot de mänskliga rättigheterna är att upplösa riket. Om detta skulle hända så kommer jag att ta min andel av rikets resurser, aldrig att jag kommer delta i en nybildad republikansk statsbildning. Alla andra före detta svenskar kan sedan dra åt helvete medan jag bosätter mig i en ännu existerande monarki.