torsdag 11 mars 2010

Angrepp mot successionsförordningen

Anders Ahlberg vill i Kyrkans tidning liksom terroristerna som tagit makten i Nepal "befria" religiösa institutioner och kungahus. Att monarkin är en del av religionen undgår dock Ahlberg och Nepals maoister. Varför överhuvudtaget vilja påtvinga en förändring mot folkets vilja med den sällsynt löjliga motiveringen att gällande ordning skulle vara "fördemokratisk" Riksdagen, länen, ämbetsverken, kommunerna, för att inte tala om kyrkan är alla fördemokratiska, innebär det att de måste upplösas på samma sätt som bandet mellan monarkin och kyrkan? Bildtexten hävdar också att kungahuset inte omfattas av religionsfriheten. Det finns dock inga institutioner, föreningar eller byggnader som omfattas av religionsfrihet. Mänskliga rättigheter gäller endast enskilda människor och det är ingen mänsklig rättighet att vara kunglig.

Inga kommentarer: