söndag 9 november 2008

Förbannad idioti

Gatunumren (sic!) på den gård som i nästan hela mitt liv varit mitt hem är 102 och 104. Avståndet som skiljer dessa byggnader är 5 meter. Var ligger då nummer 103? Jo, den byggnaden ligger i själva byn, över en halv kilometer härifrån. Förhållandet ska tydligen göra det lättare att hitta på landsbygden. Det behöver knappast sägas att detta inte har lyckats. De ända som kommit hit med hjälp av GPS var några stackare som skulle till Örebro. De som har försökt hitta hem till mig har inte hjälpts av av den kreativa numreringen.

Denna länk går till en sanslös beskrivning av den påstådda och påhittade nyttan med skadegörelsen på vår gård. Jag ångrar bittert att jag inte passade på att återgälda tjänsten när jag var i Stockholm i fredags. Det hade varit tillfredsställande att måla dit HORHUSET, VI DYRKAR HITLER och NI BETALAR-VI FÖRSNILLAR i grälla färger på riksdagsbyggnaden. Här nedan följer utdrag från länken och kommentarer på fånigheterna.

"Hos Lantmäteriverket i Gävle finns ett riksomfattande fastighetsregister. I detta register ingår även ett byggnadsregister och ett adressregister med kopplingar till varandra. Här kommer belägenhetsadresserna att föras in."
Det hade ju varit en idé att Lantmäteriet hade använt sig av kartor gjorda efter det laga skiftet när man gjorde numreringen.

"Skillnaden mot nuvarande postadresser på landsbygden är att postadressen inte nöd-
vändigtvis hänger ihop med en särskild byggnad, den hänger mer ihop med den person som har adressen. En postadress kan ju också vara en postbox på postkontoret."
Som sagt så är det 5 meter mellan byggnaderna på vår tomt och det är bara bostadshuset som är bebott. Och har verkligen postboxarna avskaffats? I städerna kan det dessutom på en enorm mängd människor på ett nummer, varför ska detta vara omöjligt på landsbygden?

"De senaste åren har efterfrågan ökat på att adresser ska kunna sökas i en dator och läget ska kunna utvisas på en karta på en bildskärm. Det har hittills bara gått inom tätorter med gatuadresser. Exempel på intressenter är räddningstjänsten, färdtjänsten, taxi, renhållningsentreprenör och företag som ska leverera varor. En förutsättning för en sådan sökning av adress är att de knyts till rätt byggnad på fastigheten. På landsbygden finns ju stora fastigheter som kan ha flera byggnader."
Så istället för att tillverka ett dataprogram för en blygsam kostnad som säkert skulle gå snabbt att ta fram så har man under 10 år spenderat miljoner av skattebetalarnas pengar på att ändra alla adresser på landsbygden. En idioti som övergår allt förstånd. Bara hälften av byggnaderna på vår gård har fått en adress, egentligen bara en tredjedel om man räknar de byggnader på den ursprungliga gårdstomten som ägs av grannen. Och varför ändras postadresserna? det finns ju bara en brevlåda och den ligger dessutom en bra bit ifrån gården.

"Man efterfrågar även en numrering av husen i en nummerserie som man ska kunna orientera sig efter på plats. Det finns också behov av adresser till alla byggnader där personer vistas. Även fritidshus, arbetsplatser och samlingslokaler."
Vilket skämt - det finns som jag inledningsvis nämnde inte en chans att kunna orientera sig på plats. Finns det verkligen byggnader där människor inte vistas? Vad skulle det vara, hundkojor?

"Nuvarande adresser leder bara till ett lådställ och har ingen knytning till byggnad. Dessa adresser är satta av posten utifrån deras behov. Posten har inget behov av att veta i vilken byggnad adressaten bor. Nummerserierna är ofta inte ordnade så de går att orientera sig efter (för taxi t ex). Adresserna är inte införda i det officiella adressregistret som ingår i lantmäteriets fastighetsregister. Adress till de flesta fritidshus saknas. Nummer saknas i nuvarande nummerserier för att göra denna komplettering."
Adressen har ju tidigare varit gårdens namn, som i sig anger i vilket väderstreck från byn gården ligger i. Stadsborna som hittat på den här värdelösa reformen måste tro att landsbygden enbart består av ett fåtal herrgårdskomplex. Märkligt nog verkar posten ha varit drivande bakom reformen, vilket endast medfört att det nu finns ett halvdussin adresser där det tidigare enbart fanns en. På vilket sätt finns det utrymme för komplettering av den nya nummerserien om man har målet att det ska vara möjligt att orientera sig efter den? Den blev ju vansinnigt gjord redan ifrån början och kan bara bli ännu mer värdelös.

lördag 13 september 2008

Märklig italiensk uppgörelse

Ett märkligt påstående från DN lyder: "Enligt en uppgörelse
mellan Vatikanen och Italien från 1929, underskriven av den dåvarande
fascistiske ledaren Benito Mussolini, fastslås att brottsliga
handlingar mot påven ska bestraffas på samma sätt som brottsliga
handlingar mot Italiens president."

Med tanke på att Italien 1929 var en monarki så måste det ha varit en tämligen meningslös uppgörelse när den träffades.

lördag 16 augusti 2008

FRA, OS och kronologisk imperialism

IOK har tagit ifrån Ara Abrahamian hans brons. Fast egentligen har ju Ara redan lämnat ifrån sig bronset som han inte ville ha, så det är egentligen Sverige som har blivit bestulna från bronset. Antagligen för att vi stött Ara Abrahamian i sin kamp mot osportsligheten. Jag skrev tidigare att det var tråkigt att förstöra medaljutdelningen, men efter IOK:s agerande så har jag nu ändrat mig. Det visade att det var den bästa formen för protest som tänkas kan.

Det är inte första gången IOK tar ifrån Sverige medaljer, hästsport och boxning är de jag har i minnet. Kanske finns det fler fall också? Det jag såg när jag gick in på IOK:s hemsida var dock helt nytt för mig: I medaljligan för OS 1912 står USA på första plats och Sverige är bara tvåa! Det ansågs som en enorm framgång på sin tid att Sverige vann poängligan på hemmaplan, men nu ger IOK sken av att det aldrig hände. De menar antagligen att nutida regler ska gälla men i det här fallet är det bara löjligt. Om inte andra så är IOK bevisligen kronologiska imperialister.

Var kommer då FRA-debatten in i bilden? Egentligen så är det en icke-fråga för mig, men jag tänkte att FRA åtminstone kan få chansen att göra någon nytta genom att leta upp bevis på korruption eller dylikt hos Fila och IOK.

torsdag 14 augusti 2008

Korset står tecknat på fanan

När jag först hörde talas om detta så trodde jag att det bara var ett dåligt skämt. Korset är mycket riktigt kristendomens mest framträdande symbol och att den återfinns på den svenska flaggan är ett tydligt bevis på att Sverige är ett kristet land. Det finns inget som hindrar någon att stanna kvar under korsets skugga (utom tydligen prästlönen).

Märkligt nog så har det funnits mängder av mångkulturella samhällen genom historien som inte haft samma problem med korset som dagens präster i Svenska kyrkan. Toleransen gentemot korset var vanligen större hos muslimska härskare under medeltidens och den tidigmoderna tidens religionskrig än den är i dagens Sverige. Bakom allt tal om mångkultur, religionsfrihet och tolerans döljer sig alltså prästerskapets försök att förgöra den religion de själva valt att tjäna och lovat att sprida. Hyckleriet är lika stort som intoleransen. Naturligtvis kan man undra varför prästerna agerar som de gör. När jag på senare år läst religionsvetenskap på universitetet så har jag talat med många personer som studerar till präster. Det visar sig att de flesta inte ens tror att det existerar någon Gud, de är endast intresserade av någon form av socialtjänst. Kanske gäller detta även de som redan är präster?

Vad ska egentligen en ateist med en särskild begravningsplats till egentligen? Som odöpt kan jag nöja mig med att begravas på gräsmattan där mina husdjur är lagda i jord. Saknar man en gräsmatta så är väl det enklaste att dela upp kroppen och lägga den i soptunnan.

Påståendet om att kyrkan och staten skulle skiljts åt återfinns också i artikeln. Politiker har dock aldrig haft så mycket att säga till om i kyrkan som idag och det har alltid funnits olika åsikter om hur uppdelningen mellan världsligt och andligt ska se ut. Statskyrkan påstås oftast ha skapats av Gustav I, exakt när är dock oklart. Populärast verkar de förändringar som gjordes under 1530-talet vara, de flesta av dessa varade dock endast några få år. En bestående förändring var däremot när biskoparna förlorade sin plats i riksrådet och därmed sin möjlighet att direkt medverka i rikets styrelse. Så om vi vill återinföra statskyrkan måste vi alltså först ge biskoparna regeringsposter och sedan ta ifrån dem dessa för att få en statskyrka.


OS-brottningen

Ara Abrahamian förlorade semifinalen på ett märkligt domslut. Intressant nog så stannade det inte vid detta utan bråket har bara fortsatt. Visst är det på många sätt tråkigt att behöva förstöra medaljutdelningen men där har Fila sig själva att skylla. Jag tycker det är positivt att man vågar säga ifrån när de anser sig missbehandlade. Det mest beklagliga med svenskarnas protester är inte det symboliska uppträdandet vid prisceremonin utan alla nedvärderande kommentarer om andra nationaliteter; om det inte är italienska mafioso så är det rika ryssar eller fattiga rumäner som ligger bakom korruption och domarskandal. Pelle Svensson för dock sin tes på ett mycket intressant sätt. I sitt exemplifierande av hur illa det står till inom brottningen låter han nämligen kungen vara mittpunkten i resonemanget. Genom att använda sig av kungen så får Pelle Svensson en särskild tyngd i sina argument som inte hade varit fallet om någon annan person hade omnämnts. Så kan man alltså använda sig av den svenska monarkin, det är tråkigt att inte fler liksom Pelle Svensson ser fördelarna.

onsdag 13 augusti 2008

Befria Victoria?

Det verkar som om DN anser det vara en mänsklig rättighet att vara medlem av det svenska kungahuset. Man påstår att Victoria inte får gifta sig med vem hon vill och att hon inte heller har religionsfrihet. Det är dock bara så länge hon är arvinge till den svenska tronen som detta gäller. Ingenting hindrar henne från att avsäga sig sin plikt och då har hon precis samma rättigheter som alla andra. DN verkar också upprörda över att kungen inte kan åtalas och påstår att monarkin är en rest från ett fördemokratiskt samhälle. Något som för övrigt även gäller riksdagen, hjulet och rättsväsendet. Om vi anordnade folkomröstningar (rent praktiskt via internet) för att avgöra alla rättsfall istället för att låta några odemokratiskt utsedda jurister fälla dom så vore det inga problem att också rösta om kungens högst eventuella lagstridiga aktiviteter. Vilka ämbeten som är odemokratiska verkar dock vara helt godtyckligt utsedda av DN.

Bolagisering eller reduktion?

Kungahuset har väl i den senaste grundlagen redan sålts ut duktigt av republikanerna och de så kallade monarkivänliga politikerna. Först gör man monarkin så meningslös som möjligt för att sedan föra fram argumentet att monarkin bör avskaffas eftersom den är meningslös. Typiskt republikaner att aldrig våga framföra sina åsikter direkt utan gömma sig bakom lögner och politiskt rävspel. Varför inte sälja ut riksdagen också i sådana fall? En annan idé är att det ska vara möjligt att sälja sin röst i riksdagsvalet, det finns ju ändå inga monarkister att rösta på. Sedan kan man ersätta dörröppningar med diskmedel när man ändå håller på.

Var kommer alla dessa idéer om att sälja ut det som tillhör folket egentligen? Klart är att både vänstern och högern står bakom försnillandet. Vi skulle behöva en ny reduktion för att återföra det som politikerna har sålt ut för egen vinnings skull!

fredag 8 augusti 2008

Republikansk rättvisa

En grupp brittiska parlamentsledamöter vill inte svära trohetsed till sin monark. Alternativet är som vanligt en nationalistisk konstruktion där man istället ska svära trohet mot nationen. Samt sina väljare. Vilket, om man bortser från att väljarna är hemliga och man således inte vet vem man svär eden till, innebär att parlamentsledamöterna inte kommer att ha svurit trohet till samma personer. Så istället för att svära trohet till en känd person så ska man dels svära trohet till ett abstrakt begrepp, dels till helt okända personer. En av initiativtagarna motiverade det hela så här: "Taking the oath to an
unelected person is a nonsense." Förutom att väljarna inte heller är valda så är nationen vare sig en person eller för den delen vald.

Den omvända situationen skulle aldrig accepteras, om säg en fransk parlamentsledamot vägrade att godkänna den franska konstitutionen och istället ville svära trohet till den franske tronpredendenten. Som vanligt så ska det som gäller monarkister dock inte gälla republikaner; om en kung är dålig så ska monarkin avskaffas medan om en president är dålig, som exempelvis Hitler, Saddam Hussein eller Augusto Pinochet så ska republiken inte alls avskaffa till förmån för monarki. Hyckleriet är hisnande.

torsdag 31 juli 2008

Republikanska kännetecken

Här listar och kommenterar jag några av de saker som brukar känneteckna republikaner (eller jakobiner som jag också brukar kalla dem).

  1. Lögner är naturligtvis jakobinernas främsta vapen där de utnyttjar den utbredda historielösheten till max. Den främsta lögnen är naturligtvis att monarkin skulle vara odemokratisk då kungen inte är vald. Förutom att påståendet är ytterst märkligt då en kung lika gärna kan vara vald (liksom en republikansk statschef kan ha ärvt sin titel) så skulle det innebära att domstolarna och regeringen också är odemokratiska eftersom domarna och ministrarna liksom kungen inte är direktvalda av folket.
  2. Kronologisk imperialism använder jag här på ett vardagligt sätt för att benämna den nedvärderande syn som republikaner har på historien. Medeltiden hit och istiden dit verkar vara de främsta argument som jakobinerna har. Tur att vi inte lever på 1930-talet då jakobinerna under sina mest kända ledare Hitler och Stalin gjorde upp med det de tyckte var medeltida och "istida" (varför republikanerna anser att istiden var särskilt monarkistisk kan jag för mitt liv inte begripa).
  3. Feodalism innebär inskränkningar av kungamakten så republikanismen är verkligen klockrent feodal till sin natur. Angående att republikaner brukar kalla monarkin för feodal, se de två ovanstående punkterna på listan.
  4. Förolämpningar tas givetvis ofta till då det inte finns några sakargument som republikaner kan stödja sig på. Exempel i mängder finns i kommentarerna till den här artikeln. Ibland undrar jag om jag inte är väl hård mot republikanerna, men så läser jag intellektuella inlägg där monarkister kallas rövslickare och vår Landsfader förlöjligas. Den harm jag känner när jakobinerna förolämpar min kung är densamma som jag skulle känna om någon skulle förolämpa min pappa (som liksom kungen är dyslektiker) eller min hund.

fredag 25 juli 2008

Författningsdomstol i arbete

För de som vill ha en författningsdomstol i Sverige så kan det vara värt att se vad dessa sysslar med. I Turkiet är författningsdomstolen på god väg att förbjuda det folkvalda regeringspartiet. Ett klockrent exempel på domstolarnas makt över politiken. Något liknande hoppas jag innerligt att vi slipper få i vårt rike.

fredag 18 juli 2008

Ursäktandets ideologi

Så är det återigen dags att be om ursäkt för vad som hänt i det förflutna. Den här gången är det lutheraner som vill be om ursäkt för vad andra (nämligen de första lutheranerna) har tyckt och gjort. Detta fullständigt meningslösa fenomen har på senare tid blivit alltmer vanligt, man kan fråga sig vad det skulle vara bra för.

Det är den Lutherska världsfederationen (LWF) som nu vill be om ursäkt för Luther och Melanchton, detta trots att LWF knappast har någonting gemensamt med den teologi som de båda reformatorerna utarbetade.

Den kronologiska imperialismen fortsätter sitt segertåg, denna gång i ekumenikens namn. Att personer som inte har någonting att göra med det historiska händelseförloppet ber om ursäkt för det är i sig absurt och ännu konstigare blir det när de man ber om ursäkt för inte ansåg sig begått något fel.

Värderingar ändras med tiden vilket gör antalet saker man kan hitta på att be om ursäkt för är obegränsat. För att få ett bredare perspektiv kan man ju sätta sig in i vad personer i förgången tid skulle anse om det som sker i nutiden. Luther och Melanchton skulle säkert tyckt att det istället skulle vara LWF som skulle be om ursäkt för att man vanhelgat den rätta läran genom att i den föra in kätteri.
torsdag 17 juli 2008

Den franska republiken och Gustav III

Många vedervärdigheter har begåtts av de franska republikanerna, en del finns listat här. Efter att ha mördat sin egen kung så fortsatte de osanna fransmännen med uppmaningar om att mörda alla kungar, vilket den svenska adeln naturligtvis såg till att göra. Den svenska eliten har alltid tagit till sig utländska åsikter rakt av oavsett hur absurda de är i en svensk kontext, så är det än idag. Här är i alla fall en samtida folklig kommentar om mordet på Gustav III:

Konung Gustav III:s mord
Denna visa upptecknades vid 1800-talets början i Kisa, Östergötland

Kung Gustav försvann,
och död är väl han.
Välsignad hans lekamen den kalla.
Och änglarna i himmelen de fröjdas åt hans själ
och vänta uppå konungen alla.
I haven det väl hört?
De adeliga mördade Kung Gustav.

Ock Anckarström försvann
och död är väl han.
Förbannad hans lekamen den kalla.
Och djävlarna i helvetet de fröjdas åt hans själ
och vänta uppå adelsmännen alla
I haven väl hört?
De adeliga mördade Kung Gustav.

Monarkidebatten i Nepal

Nepal har blivit en republik, även om det finns de som ifrågasätter det odemokratiska sätt det skett på. Som vanligt så har republikanerna inte angett några egentliga skäl som stöd för att avskaffa monarkin; att Gyanendra skulle ha varit en dålig kung är ingen giltig anledning. Det hade gått bra att avsätta Gyanendra så att kronprinsen hade blivit kung istället. Det skulle bli ett enormt växlande mellan monarki och republik om man ändrade statsskick varje gång en statschef misskötte sig.

Det utlovas från den nya nepalesiska regeringen att hinduismen inte kommer att kränkas (försäkringarna anses väl behövas då det sitter kommunister i regeringen). Problemet är dock att monarkin i Nepal är sammanlänkad med hinduismen och ett avskaffande av monarkin är en mycket allvarlig kränkning av det religiösa livet i Nepal.

söndag 6 juli 2008

Republikanska papegojor

Nu vill republikanerna debattera monarkin igen. Att debattera mot republikaner är bland det svåraste som finns eftersom deras argument mot monarkin sällan har något med monarkin att göra. När man slår undan ett republikanskt argument så svarar republikaner vanligtvis med att upprepa samma argument en gång till. Försvararna av monarkin är ofta inte ett dugg bättre, och debatten i Almedalen kommer med all sannolikhet att bestå av ett gäng papegojor som imiterar varandra.

lördag 5 juli 2008

Divide et impera

EU-nationalisterna fortsätter med sina försök att försvaga den svenska staten. Nu skall länen som alltsedan 1600-talet har till uppgift att fungera som medlare mellan folket och staten avskaffas och ersättas av reioner. Länen bygger liksom stiftsindelningen på de gamla landskapen så den nya ordningen går inte bara emot 1600-talets indelningar utan även de indelningar av riket som redan existerade vid tillkomsten av de första skriftliga källorna. Länen kallas "en samhällsorganisation som är anpassad till 1600- talet" - välorganiserat och flexibelt med andra ord, men det uppfattas tydligen som ett hot mot försöken att ge EU möjlighet till att fritt förfördela utvalda delar av riket utan att behöva gå genom den svenska staten.


lördag 14 juni 2008

Konstitution och monarki

Det har i FN uttryckts kritik mot att Storbritannien saknar en skriftlig konstitution, något som antyds strida mot de mänskliga rättigheterna. Det hela påminner om debatten i Sverige där det ställs krav på att avskaffa riksdagens makt till förmån för en författningsdomstol.

Sri Lanka ville även att en brittisk skriven konstitution skulle vara republikansk. Jag betvivlar dock att det är avsaknaden av en skriftlig konstitution som får alla vuxna britter att betala 62 pence om året till monarkin. Här måste ställas frågan om huruvida alla vuxna britter verkligen betalar lika mycket i skatt oberoende av inkomst och förmögenhet. Å andra sidan brukar man hävda samma sak i Sverige, att alla svenskar skulle betala samma summa i skatt till monarkin. Jag har inga större kunskaper i hur den svenska beskattningen ser ut, än mindre i Storbritannien. Jag betvivlar dock att dessa vanligt förekommande uppgifter är sanna.