fredag 18 juli 2008

Ursäktandets ideologi

Så är det återigen dags att be om ursäkt för vad som hänt i det förflutna. Den här gången är det lutheraner som vill be om ursäkt för vad andra (nämligen de första lutheranerna) har tyckt och gjort. Detta fullständigt meningslösa fenomen har på senare tid blivit alltmer vanligt, man kan fråga sig vad det skulle vara bra för.

Det är den Lutherska världsfederationen (LWF) som nu vill be om ursäkt för Luther och Melanchton, detta trots att LWF knappast har någonting gemensamt med den teologi som de båda reformatorerna utarbetade.

Den kronologiska imperialismen fortsätter sitt segertåg, denna gång i ekumenikens namn. Att personer som inte har någonting att göra med det historiska händelseförloppet ber om ursäkt för det är i sig absurt och ännu konstigare blir det när de man ber om ursäkt för inte ansåg sig begått något fel.

Värderingar ändras med tiden vilket gör antalet saker man kan hitta på att be om ursäkt för är obegränsat. För att få ett bredare perspektiv kan man ju sätta sig in i vad personer i förgången tid skulle anse om det som sker i nutiden. Luther och Melanchton skulle säkert tyckt att det istället skulle vara LWF som skulle be om ursäkt för att man vanhelgat den rätta läran genom att i den föra in kätteri.
Inga kommentarer: