lördag 5 juli 2008

Divide et impera

EU-nationalisterna fortsätter med sina försök att försvaga den svenska staten. Nu skall länen som alltsedan 1600-talet har till uppgift att fungera som medlare mellan folket och staten avskaffas och ersättas av reioner. Länen bygger liksom stiftsindelningen på de gamla landskapen så den nya ordningen går inte bara emot 1600-talets indelningar utan även de indelningar av riket som redan existerade vid tillkomsten av de första skriftliga källorna. Länen kallas "en samhällsorganisation som är anpassad till 1600- talet" - välorganiserat och flexibelt med andra ord, men det uppfattas tydligen som ett hot mot försöken att ge EU möjlighet till att fritt förfördela utvalda delar av riket utan att behöva gå genom den svenska staten.


Inga kommentarer: