fredag 8 augusti 2008

Republikansk rättvisa

En grupp brittiska parlamentsledamöter vill inte svära trohetsed till sin monark. Alternativet är som vanligt en nationalistisk konstruktion där man istället ska svära trohet mot nationen. Samt sina väljare. Vilket, om man bortser från att väljarna är hemliga och man således inte vet vem man svär eden till, innebär att parlamentsledamöterna inte kommer att ha svurit trohet till samma personer. Så istället för att svära trohet till en känd person så ska man dels svära trohet till ett abstrakt begrepp, dels till helt okända personer. En av initiativtagarna motiverade det hela så här: "Taking the oath to an
unelected person is a nonsense." Förutom att väljarna inte heller är valda så är nationen vare sig en person eller för den delen vald.

Den omvända situationen skulle aldrig accepteras, om säg en fransk parlamentsledamot vägrade att godkänna den franska konstitutionen och istället ville svära trohet till den franske tronpredendenten. Som vanligt så ska det som gäller monarkister dock inte gälla republikaner; om en kung är dålig så ska monarkin avskaffas medan om en president är dålig, som exempelvis Hitler, Saddam Hussein eller Augusto Pinochet så ska republiken inte alls avskaffa till förmån för monarki. Hyckleriet är hisnande.

Inga kommentarer: