onsdag 13 augusti 2008

Befria Victoria?

Det verkar som om DN anser det vara en mänsklig rättighet att vara medlem av det svenska kungahuset. Man påstår att Victoria inte får gifta sig med vem hon vill och att hon inte heller har religionsfrihet. Det är dock bara så länge hon är arvinge till den svenska tronen som detta gäller. Ingenting hindrar henne från att avsäga sig sin plikt och då har hon precis samma rättigheter som alla andra. DN verkar också upprörda över att kungen inte kan åtalas och påstår att monarkin är en rest från ett fördemokratiskt samhälle. Något som för övrigt även gäller riksdagen, hjulet och rättsväsendet. Om vi anordnade folkomröstningar (rent praktiskt via internet) för att avgöra alla rättsfall istället för att låta några odemokratiskt utsedda jurister fälla dom så vore det inga problem att också rösta om kungens högst eventuella lagstridiga aktiviteter. Vilka ämbeten som är odemokratiska verkar dock vara helt godtyckligt utsedda av DN.

Inga kommentarer: