torsdag 14 augusti 2008

Korset står tecknat på fanan

När jag först hörde talas om detta så trodde jag att det bara var ett dåligt skämt. Korset är mycket riktigt kristendomens mest framträdande symbol och att den återfinns på den svenska flaggan är ett tydligt bevis på att Sverige är ett kristet land. Det finns inget som hindrar någon att stanna kvar under korsets skugga (utom tydligen prästlönen).

Märkligt nog så har det funnits mängder av mångkulturella samhällen genom historien som inte haft samma problem med korset som dagens präster i Svenska kyrkan. Toleransen gentemot korset var vanligen större hos muslimska härskare under medeltidens och den tidigmoderna tidens religionskrig än den är i dagens Sverige. Bakom allt tal om mångkultur, religionsfrihet och tolerans döljer sig alltså prästerskapets försök att förgöra den religion de själva valt att tjäna och lovat att sprida. Hyckleriet är lika stort som intoleransen. Naturligtvis kan man undra varför prästerna agerar som de gör. När jag på senare år läst religionsvetenskap på universitetet så har jag talat med många personer som studerar till präster. Det visar sig att de flesta inte ens tror att det existerar någon Gud, de är endast intresserade av någon form av socialtjänst. Kanske gäller detta även de som redan är präster?

Vad ska egentligen en ateist med en särskild begravningsplats till egentligen? Som odöpt kan jag nöja mig med att begravas på gräsmattan där mina husdjur är lagda i jord. Saknar man en gräsmatta så är väl det enklaste att dela upp kroppen och lägga den i soptunnan.

Påståendet om att kyrkan och staten skulle skiljts åt återfinns också i artikeln. Politiker har dock aldrig haft så mycket att säga till om i kyrkan som idag och det har alltid funnits olika åsikter om hur uppdelningen mellan världsligt och andligt ska se ut. Statskyrkan påstås oftast ha skapats av Gustav I, exakt när är dock oklart. Populärast verkar de förändringar som gjordes under 1530-talet vara, de flesta av dessa varade dock endast några få år. En bestående förändring var däremot när biskoparna förlorade sin plats i riksrådet och därmed sin möjlighet att direkt medverka i rikets styrelse. Så om vi vill återinföra statskyrkan måste vi alltså först ge biskoparna regeringsposter och sedan ta ifrån dem dessa för att få en statskyrka.


Inga kommentarer: