söndag 9 november 2008

Förbannad idioti

Gatunumren (sic!) på den gård som i nästan hela mitt liv varit mitt hem är 102 och 104. Avståndet som skiljer dessa byggnader är 5 meter. Var ligger då nummer 103? Jo, den byggnaden ligger i själva byn, över en halv kilometer härifrån. Förhållandet ska tydligen göra det lättare att hitta på landsbygden. Det behöver knappast sägas att detta inte har lyckats. De ända som kommit hit med hjälp av GPS var några stackare som skulle till Örebro. De som har försökt hitta hem till mig har inte hjälpts av av den kreativa numreringen.

Denna länk går till en sanslös beskrivning av den påstådda och påhittade nyttan med skadegörelsen på vår gård. Jag ångrar bittert att jag inte passade på att återgälda tjänsten när jag var i Stockholm i fredags. Det hade varit tillfredsställande att måla dit HORHUSET, VI DYRKAR HITLER och NI BETALAR-VI FÖRSNILLAR i grälla färger på riksdagsbyggnaden. Här nedan följer utdrag från länken och kommentarer på fånigheterna.

"Hos Lantmäteriverket i Gävle finns ett riksomfattande fastighetsregister. I detta register ingår även ett byggnadsregister och ett adressregister med kopplingar till varandra. Här kommer belägenhetsadresserna att föras in."
Det hade ju varit en idé att Lantmäteriet hade använt sig av kartor gjorda efter det laga skiftet när man gjorde numreringen.

"Skillnaden mot nuvarande postadresser på landsbygden är att postadressen inte nöd-
vändigtvis hänger ihop med en särskild byggnad, den hänger mer ihop med den person som har adressen. En postadress kan ju också vara en postbox på postkontoret."
Som sagt så är det 5 meter mellan byggnaderna på vår tomt och det är bara bostadshuset som är bebott. Och har verkligen postboxarna avskaffats? I städerna kan det dessutom på en enorm mängd människor på ett nummer, varför ska detta vara omöjligt på landsbygden?

"De senaste åren har efterfrågan ökat på att adresser ska kunna sökas i en dator och läget ska kunna utvisas på en karta på en bildskärm. Det har hittills bara gått inom tätorter med gatuadresser. Exempel på intressenter är räddningstjänsten, färdtjänsten, taxi, renhållningsentreprenör och företag som ska leverera varor. En förutsättning för en sådan sökning av adress är att de knyts till rätt byggnad på fastigheten. På landsbygden finns ju stora fastigheter som kan ha flera byggnader."
Så istället för att tillverka ett dataprogram för en blygsam kostnad som säkert skulle gå snabbt att ta fram så har man under 10 år spenderat miljoner av skattebetalarnas pengar på att ändra alla adresser på landsbygden. En idioti som övergår allt förstånd. Bara hälften av byggnaderna på vår gård har fått en adress, egentligen bara en tredjedel om man räknar de byggnader på den ursprungliga gårdstomten som ägs av grannen. Och varför ändras postadresserna? det finns ju bara en brevlåda och den ligger dessutom en bra bit ifrån gården.

"Man efterfrågar även en numrering av husen i en nummerserie som man ska kunna orientera sig efter på plats. Det finns också behov av adresser till alla byggnader där personer vistas. Även fritidshus, arbetsplatser och samlingslokaler."
Vilket skämt - det finns som jag inledningsvis nämnde inte en chans att kunna orientera sig på plats. Finns det verkligen byggnader där människor inte vistas? Vad skulle det vara, hundkojor?

"Nuvarande adresser leder bara till ett lådställ och har ingen knytning till byggnad. Dessa adresser är satta av posten utifrån deras behov. Posten har inget behov av att veta i vilken byggnad adressaten bor. Nummerserierna är ofta inte ordnade så de går att orientera sig efter (för taxi t ex). Adresserna är inte införda i det officiella adressregistret som ingår i lantmäteriets fastighetsregister. Adress till de flesta fritidshus saknas. Nummer saknas i nuvarande nummerserier för att göra denna komplettering."
Adressen har ju tidigare varit gårdens namn, som i sig anger i vilket väderstreck från byn gården ligger i. Stadsborna som hittat på den här värdelösa reformen måste tro att landsbygden enbart består av ett fåtal herrgårdskomplex. Märkligt nog verkar posten ha varit drivande bakom reformen, vilket endast medfört att det nu finns ett halvdussin adresser där det tidigare enbart fanns en. På vilket sätt finns det utrymme för komplettering av den nya nummerserien om man har målet att det ska vara möjligt att orientera sig efter den? Den blev ju vansinnigt gjord redan ifrån början och kan bara bli ännu mer värdelös.

Inga kommentarer: