söndag 4 januari 2009

Konsten att göra det möjliga omöjligt

DN debatt har ett inlägg om framtiden för Volvo och SAAB, tydligen skrivet av ekonomer (d.v.s. teknologer som sysslar med människovetenskap). De bygger sina argument på att det skulle finnas en slags avgrundsdjup skillnad mellan statligt och privat ägande. Var gränsen går mellan dessa ägandeformer är dock oklar då det finns oräkneliga sätt att organisera ägandet på.
"enstaka statligt ägda företag överlag utvecklas sämre än privatägda i konkurrensutsatta branscher"
Det finns gott om historiska exempel på motsatsen, problemet är att vilken ståndpunkt man än anför så hamnar man i en definitionsfråga om huruvida det rör sig om privat eller statligt ägande. Det märkliga är att debattörerna inte anför några argument samtidigt som de nämner att det finns kritik mot deras åsikter - hårdhänt redigering av DN?


"Företag missgynnas i regel av statliga ägare"
Varför skulle ett företag missgynnas av en viss ägare? Vad räknas som stat, bara FN:s medlemmar? Det är kanske därför som Taiwan varit så framgångsrika - landet är ingen stat utan ett privat korporation med egen krigsmakt beläget inom Kinas gränser. Inte undra på att Kina inte vågar invadera när de skulle tvingas möta en privatägd krigsmakt som alltså per definition är överlägsen en statligt ägd. Sverige kan på samma sätt betraktas som en del av staten EU, så det borde i så fall inte vara något problem om det icke-statliga Sverige äger Volvo och SAAB.


"På papperet äger skattebetalarna rätten till
företagets kassaflöde, men i praktiken är kontrollen koncentrerad till
den politiskt tillsatta företagsledningen..."

Fler märkligheter, på vilket sätt får skattebetalarna kontroll över Volvo och SAAB om de förblir i privata händer?


"Exempelvis har den snabba teknologiska förändringen
i telekombranschen har krävt enorma investeringar i ny teknik. Dessa
investeringar har skett i privata företag eftersom statliga företag i
många fall inte kan uppbringa medel till så stora investeringsprogram
"
Investeringar som staten ofta varit drivande i och som fördröjts då de privata företagen låtit bli att uppfylla sina åtaganden.


"Hur många bilar som ska tillverkas i Sverige bör vara en ekonomisk fråga. Inte en politisk."
Summa summarum: Politik handlar om att göra det omöjliga möjligt medan ekonomi handlar om att göra det möjliga omöjligt.

Inga kommentarer: