torsdag 16 april 2009

Överklassen klagar på apanaget

Som vanligt så ljuger republikanerna om kostnaderna för monarkin och om vad apanaget är för något. Kort sagt kan man säga att ett apanage är ett apanage och inte ett bidrag. På samma sätt som ett hus inte är en sjö.

Dessutom så påstår republikanska debattörer att folket skulle tyngas av skattebördan som apanaget och ett förhöjt apanage inför det kungliga bröllopet skulle innebära. Alla statens inkomster kommer emellertid inte från skattepengar, och skatterna är dessutom baserade på inkomst och förmögenhet. Det innebär rent fördelningsmässigt att det är rika människor och storföretag som betalar nästan allt apanage (vore mer korrekt att kalla det ränta än bidrag för övrigt). "Vanliga" arbetare och arbetslösa lär inte behöva bidra med många ören ens om apanaget höjs.

Som vanligt så är det överklassen som är emot monarkin, republikaner ser som vanligt bara efter sin egen vinning. Att samhället ekonomiskt tjänar på ett kungligt bröllop betyder ingenting för dem eftersom de personligen kan tvingas betala några enstaka kronor extra i skatt. Joakim von Anka, släng dig i väggen!

Inga kommentarer: