onsdag 1 april 2009

Ipredlagen, kristendomen och laga skiftet

Ett perspektiv på Ipredlagen som inte brukar tas upp är att den går tvärs emot traditionella kristna värderingar som annars genomsyrar samhället. Ipredlagen hör egentligen inte alls hemma i ett kristet rike som Sverige. Kristendomen befaller att man ska dela med sig av det man äger.

Något som kristendomen däremot ser som riktig stöld är räntetagande. Intressant nog så har upphovsrätten börjat användas som en form av ränta. Först säljer man något, sedan påstår man i efterhand att man bara hyrt ut det och kräver betalt för det igen.

Förändringarna är enbart till för att gynna upphovsrätten på bekostnad av äganderätten. Rättigheter förändrar sig naturligtvis ständigt och det är slående att det är så lätt att ta rättigheter från en enorm mängd människor. Ett historiskt exempel är det laga skiftet som beslutades 1827. I princip så konfiskerades all jordbruksmark för att sedan delas ut igen med följd att vissa fick betydligt bättre mark än förut och andra sämre. De största förlorarna var emellertid torparna som innan skiftet haft rätt att bruka en mindre mängd jord och ha ett tillhörande bostadshus som sitt eget. Denna rätt försvann helt i kampen då desperata bönder tvingades lägga beslag på all jord de kunde hitta för att undvika att bli förlorare på det laga skiftet. Torparna fick istället bli egendomslösa backstugsittare, med försämrad social status och likaså försämrade försörjningsmöjligheter.

Idag ser vi något liknande då olika rättigheter samlas i en grupps hand på bekostnad av andra grupper.

Inga kommentarer: