onsdag 4 mars 2009

Rädsla och anakronism

Republikanerna påvisar en märklig rädsla mot allt som är annorlunda. Monarkin anses vara " besynnerlig" enligt DN, vad de jämför med framgår dock inte. Huvudproblemet verkar bestå i att DN inte kan skilja mellan monarkin som institution och mänskliga individer. Med en sådan världsåskådning så misstänker jag att det mesta blir ytterst besynnerligt...

Republikanerna går i GP ännu längre i sammanblandandet av institution och individ och lägger som vanligt till ett vagnslast av anakronism. Det verkar som om republikanerna tror att monarkin är ett medeltida system, menvem som helst kan, genom att öppna ett lexikon, se att monarkin har funnits alltsedan de första staternas uppkomst. Som vanligt gör republikanerna ingen skillnad mellan politiskt förtroendevalda och kompetensbesatta arbeten. En riksdagsman har med republikanernas synsätt blivit tillsatt på exakt samma sätt som en domare. Märkligt nog brukar det inte anses önskvärt med politiskt tillsatta domare i andra fall men det är det minst konstiga med republikanernas resonemang. Eftersom de gör två olika tillsättningsformer till en så kan de naturligtvis inte begripa att det kan finnas ytterligare tillsättningsformer. Att deras förenkling redan från början är absurd bekymrar dock inte republikanerna. 

Inga kommentarer: