lördag 24 oktober 2009

Legis corruptio

Även på kristna forum debatteras fildelning. De flesta kristna verkar anse det som ett brott mot det sjunde budet i Guds lag. De kristna som är för fildelning har påfallande problem med att få fram argument som stödjer deras ståndpunkt.

Det påstås alltså att "fildelning" skulle vara stöld. Det sägs till och med att det skulle finnas lagar som förbjuder fildelning. En lag som strider mot den gudomliga naturrätten är emellertid aldrig en riktig lag och behöver ej heller följas. Sådana "lagar" kallas legis corruptio. Bibeln är Guds heliga lag och det grundläggande dokumentet för kristendomen. Det finns ett antal bibelord som berör de argument som brukar tas upp i fildelningsdebatten:
Heb 13:16
Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.

Likaså kan det vara minst lika intressant att se vad samma skrift säger angående ockrande och förmåga att ta betalt för samma sak flera gånger vilket upphovsrättsindustrin är experter på:
Ps 15:5
Den som inte ger lån mot ränta
och inte kan mutas att fälla en oskyldig.
Den som handlar så står alltid trygg.
 Längre utläggningar i ämnet finns i Hesekiel 18 samt Hesekiel 22.

En kristen syn på fildelning blir därför att det inte finns någon giltig lag som förbjuder den samt att det är upphovsrättsinnehavarna som begår stöld.


Inga kommentarer: