torsdag 18 oktober 2012

Ny lettisk bibelöversättning

Den nya lettiska bibelöversättningen har till stor del finansierats av det Svenska bibelsällskapet som Hans Majestät är beskyddare för. Detta skedde genom att man bad den svenske konungen om tillstånd att göra en kungainsamling som drog in pengarna genom att använda Hans Majestäts namn. Sveriges ambassadör i Riga läste upp en hälsning från Hans Majestät där han gratulerade Svenska bibelsällskapets hjälp till den nya lettiska Bibeln.

Under Sovjettiden var det förbjudet att översätta Bibeln i Lettland.

Även den första lettiska bibelöversättningen från 1694 bekostades delvis av den svenska kronan.

Inga kommentarer: