måndag 10 januari 2011

Copyswedes beskattningsrätt

Det mest tydliga exemplet på hur långt politikerna har dragit feodaliseringen av Sverige är Copyswedes beskattningsrätt. För närvarande så planerar Copyswede att beskatta externa hårddiskar och USB-minnen. Farorna med en svag kungamakt visas här tydligt. Om man vill undvika att privata intresseorganisationer beskattar en så får man kämpa för en starkare kungamakt.


Inga kommentarer: