måndag 3 januari 2011

Partiernas diktatur

Jan Kallberg skriver på Newsmill om partiernas och statsministrarnas totala makt. Intressant är också att Kallberg verkar mena att det senaste egentliga maktskiftet kom 1809 då det gustavianska enväldet föll.

Huvudbudskapet är emellertid att vi borde välja människor istället för partier, problemet med detta är naturligtvis att bra människor kan falla för smutskastningskampanjer och dåliga människor kan lura sina väljare. Monarkin kan här fungera som en säkerhetsventil då den kombinerar institutionens förutsägbarhet med ett mänskligt anlete.

Kallbergs förebild USA känns däremot mindre lockande då pengarna tenderar att styra och valdeltagandet där är lågt. Det är representanter i folkförsamlingarna som bör väljas, inte ämbeten. USA:s problem är att många ämbeten väljs vilket sker på bekostnad av kompetens och utbildning.

En kung utbildas från födseln och är därför utmärkt att kombinera med ämbetsmän som utses efter sin skicklighet och med folkets valda representanter. Det är alltför lätt att snöa in i liberalernas fyrkantiga och tungrodda samhälle där allting ska göras och se ut på samma sätt oavsett vad det rör sig om.


Inga kommentarer: