söndag 13 maj 2012

Kungen av Nepal hotad

De kommunistiska terrorister som med vapenmakt tagit makten över Nepal hotar nu rikets kung med fängelse, ironiskt nog för att ha konspirerat mot den fredsprocess som behövts efter det krig kommunisterna startat. Kungens motstånd mot formandet av en ny konstitution sägs vara ett annat skäl, vilket kan tyckas märkligt då det republikanska styret på fyra år inte förmått genomdriva en sådan. 

Inga kommentarer: