söndag 13 maj 2012

Saudiarabien och eurocentrismen

Det mest hatade landet i Sverige idag verkar vara Saudiarabien. Intoleransen och oförmågan att förstå och reflektera över andra former av samhällen än den egna liberala och byråkratiska nationalstaten är överväldigande inom massmedia vars gläfsande okritiskt upprepas av vanligt folk som vore de papegojor. Kung Abdullahs Saudiarabien har emellertid liksom de övriga arabiska monarkierna klarat sig bra igenom de politiska omvälvningarna på senare tid, vilket inte kan sägas om republikerna Tunisien, Egypten, Jemen, Libyen and Syrien där det folkliga missnöjet har varit på en helt annan nivå. Monarkins värdighet gäller även folket, och de regerande arabiska furstarna har visat att så är fallet. Ett exempel på detta är det tal som kung Abdullah höll i februari

De bilder av Saudiarabien som används inom svensk media är oerhört vinklade och förenklade, ett exempel på detta är synen på och inställningen till homosexuella som beskrivs i nattsvarta termer utifrån ett eurocentriskt perspektiv. Verkligheten är betydligt mer komplicerad där en rad olika synsätt och handlingsmönster gör sig gällande i det saudiska samhället. Ett annat exempel är naturligtvis den svenska "vapenfabriken" som ha planerats av högern/vänstern (stryk det ej önskvärda). Där beskrivs Saudiarabien som i termer som "totalitär stat" och "diktatur" av människor som bor i ett land som totalt kontrolleras av de politiska partierna i riksdagen vars samlade medlemsantal uppgår till snofsiga 287 831 personer eller ungefär 3% av befolkningen. Undervärderingen av det saudiska samhället är tydlig och värderingarna som görs följer alltid svenska normer. 

Inga kommentarer: