fredag 15 juni 2012

Freedom Wears a Crown

John Farthing är en monarkistisk filosof som skrev den banbrytande boken Freedom Wears a Crown som gavs ut efter författarens död. I boken utgår Farthing från att världen är delad mellan amerikansk republikanism och socialistisk marxism men att det finns en tredje väg mellan dessa. Så här beskriver han den tredje vägen:

There is no such pride and presumption in the ideal of kingdom. It knows nothing of absolute perfection, whether of the present state of liberty, or of a future state of communism. It seeks only to retain what it knows to be good and to attain to whatever is better. And meantime to perform the duties of the moment in which past and future are fused.

Utgångspunkten är alltså att fokusera på det som anses vara bra och försöka förbättra det. Problemet med republikanism och socialism är alltså att de strävar efter absolut perfektion vilket enligt Farthing aldrig kan uppnås och etablerar grundlagar som är tänkta att gälla för alla i alla tider. Det senare kallar Farthing för den högsta dårskapen eftersom det inte går att förutse vad som kommer att anses bra i framtiden och det knipper banden med det förflutna. Monarkin och parlamentet är grunderna i den tredje vägen då de baseras på den samlade erfarenheten från historien. Istället för att bygga på enskilda ideologer så bygger man på tänkandet och erfarenheten från generationer av män och kvinnor.

Inga kommentarer: