tisdag 18 juni 2013

Massmedias lögner

De svenska republikanerna har genom sin totala kontroll över massmedia inlett en ny lögnoffensiv mot det svenska kungahuset. Den förra lögnoffensiven bestod av att man köpte fejkade kungabilder av maffian samt att man diktade upp en koppling mellan Hans Majestät och maffian vilket man sedan upprörde sig över. 

Den nya lögnoffensiven består hittills av ett trafikbrott som prinsessan Madeleine skulle ha begått, klagomål över att kungen renoverat ett av statens slott samt ett nyfunnet intresse av hur regeringsplanet används. 

Föga förvånande visade det sig att Hennes Höghet hade länsstyrelsens tillstånd så det påstådda trafikbrottet har aldrig inträffat. När lögnen avslöjats så fortsätter massmedia sin vana trogen ändå med att påstå att det är prinsessan och inte de själva som gjort fel. "Det här tillståndet är bara tillämpligt i samband med representation gentemot utländsk makt. Därför gäller det inte om hon sköter bröllopsbestyr, ska träffa vänner eller på besök till slottet, säger Leif Rydström." Notera att experten är expert inom ett för ändamålet mindre relevant område, en specialist på trafikkrätt som uttalar sig om internationella relationer och diplomati. Då lagen ger prinsessan rätt försöker Aftonbladet istället hitta på en annan vinkling för att ro smutskastningen i land. En professor i statsvetenskap får därför påstå att det skulle strida mot det demokratiska samhället att ha möjlighet till undantag från trafikregler, vilket är minst sagt märkligt då filen prinsessan körde i i så fall överhuvudtaget inte skulle finnas. För att inte tala om problemen som skulle uppstå om ambulanser, brandbilar och polisbilar alltid skulle vara bundna att följa gällande trafikregler eftersom det tydligen är det enda demokratiskt rätta. Föga förvånande så är de svenska republikanernas syn på demokrati densamma som i Sovjet, Östtyskland och Nordkorea, samtliga fantastiska demokratiska föredömen enligt sig själva, men typiska auktoritära republiker rent objektivt. Demokrati finns enbart som en ursäkt för att säkerställa den egna makten i republiker.

Stenhammars slott testamenterades av en privatperson till den svenska staten under förutsättning att en prins av det regerande kungahuset arrenderade det. 2009 togs ett gemensamt beslut av H. M. Konungen, Stenhammars godsförvaltning och Statens fastighetsverk att renovera slottsbyggnaden så att den blir bebolig. Uppenbarligen så räckte fonden för renovering som donerades samtidigt med slottet inte till, utan en annan lösning fick träffas mellan de inblandade parterna. Detta har SVT, ni vet det massmedium man inte kan säga upp utan alltid tvingas betala för, lyckats förvandla till en historia om att kungen slösar bort skattebetalarnas pengar. Kungens kommentar blev "Kan ni aldrig hålla er till sanningen någon gång". Uppenbarligen inte.

Temat med skattebetalarnas pengar togs sedan upp av Aftonbladet sedan deras försök till justitiemord på prinsessan Madeleine misslyckats. Som vanligt så bestod påståendet av en lögn, denna gång att kungen skulle tagit regeringsplanet till en privat fest. Dock visade det sig var en offentlig tillställning för en furste av huset Sachsen-Coburg und Gotha. Till detta kommer att användandet av regeringsplanet överhuvudtaget inte utgör en extra kostnad, utan den dras ur Försvarsmaktens budget. Hans Majestät överväger tydligen att kompensera Flygvapnet trots att planet ändå skulle flyga samma sträcka även utan kungen.

Inga kommentarer: