tisdag 18 juni 2013

Laicismen

Laicismen är statsreligionen i bland annat Franska republiken och tydligen också Konungariket Sverige. Denna religion grundar sig på den föreställda gemenskapen nationen och institutionen som håller samman religionen kallas staten. Vanliga gudar som brukar dyrkas är Demokrati, Frihet, Heder och Samvete. Samlingen av heliga skrifter går vanligtvis under namnet Konstitutionen och varje nation har sin egen text. 

Anledningen till att laicismen har kunnat bli statsreligion består i att den har maskerat sig som en icke-religion som till sin natur är sekulär, konfessionslös och rationell. Därför kan andra religioner marginaliseras och förbjudas i det offentliga samhället då religioner till sin natur anses vara konfessionella, irrationella, och helt och hållet valfria då religion påstås vara en privatsak. Laicismen är däremot obligatorisk då den är "konfessionslös". I Frankrike kommer Konfessionslös moral att 2015 bli ett eget betygsatt ämne i skolan Barn ska nu tvingas till att lära sig den moral och de ideal som den franska revolutionen förespråkade. Devisen "Frihet, jämlikhet, broderskap" ska stå inristat ovanför ingången till alla skolor i hela Frankrike. Alla lärare kommer att vidareutbildas i konfessionslös moral, som på franska kallas "la morale laïque".

I Sverige så är det främst Skolverket som använder begreppet konfessionslös, och deras metoder, mål och syften följer kusligt nära det franska skräckexemplet. Skolverkets inkvisition Skolinspektionen är på krigsstigen, letandes efter allt de själva godtyckligt uppfattar som "konfessionellt". Kyrkavslutningar i skolan anses som särskilt farliga då de heliga skolsalarnas rationella och konfessionslösa miljö hotas av det konfessionella kyrkorummet, eller snarare av det lutherskt konfessionella gudsORDet. Att själva kyrkorummet och dess inventarier liksom yoga är konfessionellt har ännu inte gått in i Skolverkets inkompetenta prästerskap. All religion de ser är dålig och det enda de vet är religion är det lutherska som har med Svenska kyrkan att göra. Människor som tvingats fly från sitt hemland för sin religiösa övertygelse utsätts följaktligen för lutherska husförhör; är man inte luthersk är man inte religiös resonerar Migrationsverket. 

Inga kommentarer: