fredag 13 september 2013

Franska republikens statsreligion

Den Franska republiken fortsätter sin outtröttliga kamp mot en rad olika företeelser man försöker svartmåla genom att benämna dem "religion". Alla platser som inte räknas som "privata" skall rensas ut på innehåll som strider mot den franska statsreligionen laicismen. Den nya stadgan för sekularism (vilket betyder allt som inte är religion och som därmed inte är dåligt) skall hängas upp i alla franska skolor, en väldigt tydligt religiös symbolhandling. Företrädare för de franska muslimerna ser stadgan som riktad särskilt mot dem, men den är snarast riktad mot alla grupperingar som den franska staten ogillar och därför benämner "religiösa". Även kristna och många andra drabbas alltså.

Den franske utbildningsministern legitimerar den nya stadgan med att religion är farligt och hetsar grupper mot varandra. Argumentet är alltså ett av standardargumenten mot religion, nämligen att "religion splittrar". Detta till skillnad från sekularismen som tänks ena människor i kampen mot den farliga och splittrande religionen. Att striden så ofta står i skolan är inte förvånande, det är där barn får lära sig om nationens fantastiska enande kraft och de nationella myterna som sekularismens hjältemodiga kamp mot de ondskefulla religiöst drivna splittrarna. Genom att framställa den på nationalism grundade laicismen som icke-religiös så fåe den ett sken av att vara objektiv och oundviklig, samt givetvis till sin natur god. Eftersom laicismen av dess förespråkare betecknas som sekulär så är den per definition ingen religion. Detta är ett typiskt sätt att särskilja det heliga, precis som det gamla förbudet att säga Guds namn. Laicismen är en religion som av den franska staten getts ensamrätten att verka i det franska samhället utanför människors hem. Laicismen är den Franska republikens statsreligion.

2 kommentarer:

Debunker sa...

Religion är de farligast gift som finns, och långt värre än radioaktivitet. Det är ett tankevirus som sprider sig, smittar och invaderar människors hjärnor och får dem att tänka och handla som om de vore psykotiska. Religionerna har haft tusentals år på sig att bevisa existensen av övernaturliga väsen, men hittills har inget kommit fram som skulle godkännas om det tex handlade om ett nytt läkemedel. Och under århundradenas lopp har småprofeter hittat på fler tillägg, ungefär som den 'fan fiction' som när läsare av Henry Potter diktar vidare på samma tema. Gudarna verkar vara maktlösa om de inte kan inspirera människor att döda andra människor med löfte om belöningar som trotsar all beskrivning av omoralisk osmaklighet och mer än löjeväckande överdrifter. Det handlar om ett globalt bondfångeri, som lämnar våra dagars nigeriabrev och andra internetbluffar i skuggan.

medundersåte sa...

Visst kan man se laicismen som farlig och frihet, jämlikhet, broderskap som obevisade och påhittade entiteter. Fast är de verkligen ett gift eller ett "tankevirus"?

Västvärlden legitimerar sina krig med att demokratin och de mänskliga rättigheter är heliga och okränkbara och måste spridas, men det rör sig knappast om ett globalt bondfångeri.

Problemet är att makten att definiera vad som är religion och vad som inte är religion inte ifrågasätts och att att tyranner fritt kan förtrycka vissa grupper och fenomen genom att koppla dem till ett stigmatiserat religionsbegrepp.