onsdag 29 december 2010

Kungligt kansli?

Fältmarskalken slår ett slag för inrättandet av ett kungligt kansli med tanke på att de politiska partierna medvetet undanhåller samt ger felaktig information till Hans Majestät. Det ligger i politikernas eget intresse att göra monarkin så svag och meningslös som möjligt så att de kan behålla makten över vårt konungarike. Frågan är hur deras onda planer på bästa sätt kan motarbetas. Ett kungligt kansli fritt från politisk inblandning skulle vara en stor tillgång för monarkin.


Inga kommentarer: