måndag 6 december 2010

Liberalistisk tyranni

Monarkins blotta existens hotar att krossa liberalismen tyranniska system helt. Därför måste liberalerna ständigt attackera världshistoriens mest framgångsrika statsskick. Moralism och obelagda påståenden är republikanernas mest frekventa vapen, vilket Lena Andersson ger exempel på i DN där hon påstår att "Den motvillige monarken borde få även inbitna monarkister att vackla." Det gäller i alla fall inte monarkister med kunskap i källkritik.

Institutioner som liberalerna inte kan ta kontroll över som monarkin och kärnfamiljen uppfattas som hot mot den liberala ordningen. Vilket de också är då liberalismen syftar till total kontroll över alla människors liv och tankar. Allting skall passas in i liberalismens snäva mall. James Kalb har beskrivit hur detta går till i sin bok The Tyranny of Liberalism: Understanding and Overcoming Administered Freedom, Inquisitorial Tolerance, and Equality by Command. Kalb visar där övertygande hur liberalismen har gått överstyr och förvandlat sin föresats att låta människor själva bestämma till motsatsen.

1 kommentar:

Anonym sa...

Du har så rätt.