söndag 26 december 2010

Neutral skola?

Återigen så kommer påståendet att skolan skulle vara neutral till skillnad från kyrkan. Skolan är emellertid inte alls neutral utan styrs ytterst av de politiska partierna. Den främsta uppgiften för skolan är att få barn att acceptera partiideologin och byråkratin som något självklart och därmed hindra uppkomsten av ett kritiskt tänkande och historiemedvetande. Detta sker bland annat genom förtigandet av den egna ideologins brott mot mänskligheten såsom folkmordet i Vendée.

Skolan är alltså inte på något sätt neutral, den sprider jakobinsk propaganda på precis samma sätt som kommunistisk propaganda spreds i sovjetiska skolor. Vad gäller religion så står de kristna dokumenten Augsburgska bekännelsen och Uppsala mötes beslut inskrivna i den svenska grundlagen, ska skolelever verkligen hållas undan från att se hur detta kommer till uttryck i samhället? Att politiska partier kontrollerar såväl regering och riksdag för att inte tala om kyrkan och skolan är ett betydligt större och angelägnare problem än att barn får veta vad som händer i en kyrka!


Inga kommentarer: